خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در مشهد

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۳,۶۰۰ کیلومتر ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در احمدآباد
تیبا صندوق‌دار SX ، مدل ۱۳۹۷
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا صندوق‌دار SX ، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نیم ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲
۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۲۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ ساعت پیش در آبکوه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در خواجه ربیع
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در محله سرافرازان
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مطهری جنوبی
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
۱ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در الهیه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار پلاس، مدل ۱۴۰۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ۱۷ شهریور
تیبا صندوق‌دار پلاس، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در کلاهدوز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲ دوگانه منبع بزرگ
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در راهنمایی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲  دوگانه منبع بزرگ
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در صیاد شیرازی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در صیاد شیرازی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهید آوینی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کاشمر
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱تمییز
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در بلوار توس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱تمییز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تربت حیدریه
تیبا صندوق‌دار مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در عبدالمطلب
تیبا صندوق‌دار  مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در آزادشهر
تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
۵۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در الهیه
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳
بعدی