مشارکت در ساخت املاک در مشهد

خواهان 500متری جهت ساخت
۶ ساعت پیش در وکیل آباد
زمین ۱۵۰متری مسکونی واقع در اندیشه
۱۰ ساعت پیش در خیام
۱۳۰متر زمین مسکونی رسالت کشمیری ۱
۱۱ ساعت پیش در رسالت
سازنده اول منطقه برند معتبر مشارکت در ساخت
۱۲ ساعت پیش در بلوار الهیه
سازنده اول منطقه برند معتبر مشارکت در ساخت
500متری خاقانی.حاشیه 15
۱۲ ساعت پیش در لادن
500متری خاقانی.حاشیه 15
مشارکت در ساخت
۱۲ ساعت پیش در وکیل آباد
مشارکت در ساخت
۲۵۰ متر ۲نبش ( جهت مشارکت ) انتهای فرامرز
۱۲ ساعت پیش در جانباز
۲۵۰ متر   ۲نبش   ( جهت مشارکت )   انتهای فرامرز
1000متری مشارکت تجاری مسکونی بدون واسطه
۱۳ ساعت پیش در بلوار الهیه
1000متری مشارکت تجاری مسکونی بدون واسطه
رضا شهر_420 متر مشارکت در ساخت!!
۱۳ ساعت پیش در رضاشهر
خواهان مشارکت در ساخت در منطقه فرامرز عباسی.
۱۵ ساعت پیش در فرامرز عباسی
خواهان مشارکت در ساخت در منطقه فرامرز عباسی.
مشارکت در ساخت در گلبهار
۱۶ ساعت پیش در بلوار الهیه
مشارکت در ساخت با زمین مرغوب در الهیه/سازنده برند
۱۸ ساعت پیش در بلوار الهیه
ویلایی/۳نبش/دوممر/۲۵۰متری
۱۸ ساعت پیش در رضاشهر
نیازمند سازنده با تجربه ساخت ساختمان پزشکان
۱۸ ساعت پیش در بلوار الهیه
600 متری الهیه
۲۰ ساعت پیش در بلوار الهیه
مشارکت در ساخت
۲۰ ساعت پیش در امامت
مشارکت 420 متری دو ممر 7 تیر
۲۰ ساعت پیش در هفت تیر
اپارتمان صدمتری
۲۱ ساعت پیش در قاسم آباد (شهرک غرب)
مشارکت قبل فرهنگ >زمین255متری
۲۱ ساعت پیش در بلوار ایرج میرزا
مشارکت سازه
۲۲ ساعت پیش در هفت تیر
مشارکت سازه
مشارکت 870متر زمین الهیه
دیروز در بلوار الهیه
خانه کلنگی زمین ازشماساخت ازما فقط منطقه 1,2
دیروز در قوچان
ملک شماروبه/ روزسازنده ایم/
دیروز در امامت
حاشیه میدان امام حسین
دیروز در عبادی
بعدی