مشارکت در ساخت املاک در مشهد

250مشارکت 7سقف

مشاور محسن تقدمی حریری در محله طلاب

مشارکت در ساخت*بافت فرسوده

مشاور فاطمه نظری در محله طلاب
مشارکت در ساخت*بافت فرسوده
۱

نیازمند سرمایه گذار یا شراکت در ساخت وساز

۱ ساعت پیش در اقبال
نیازمند سرمایه گذار یا شراکت در ساخت وساز
۱

سرمایه گذار جهت مشارکت توجیه دار

۲ ساعت پیش در احمدآباد

به یک سرمایه گذار یا شریک نیازمندیم جهت ساخت وساز

مشاور علی رضا صیرفی در دانشجو

مشارکت ۲۵۵متر شمالی موافقت ۷سقف اواسط دانشجو

نردبان شدهمشاور کسری عابدی در دانشجو
مشارکت ۲۵۵متر شمالی موافقت ۷سقف اواسط دانشجو
۲

مشارکت در ساخت فلاحی

نردبان شدهدر قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت فلاحی
۱

رزومه قوی وسازنده ای توانمند/ملک/مشارکت و خرید

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
رزومه قوی وسازنده ای توانمند/ملک/مشارکت و خرید
۱۱

170متر مشارکت درساخت /کاشانی/عبادی

نردبان شدهآژانس املاک بامک بین امامت ۳۶و۳۸ در آیت الله عبادی
170متر مشارکت درساخت /کاشانی/عبادی
۱

۵۰۰متری دارای پروانه-مشارکت-رضوی

آژانس املاک گروه سرمایه گذاری مسکن بیداری در رضاشهر
۵۰۰متری دارای پروانه-مشارکت-رضوی
۳

مشارکت در ساخت ملک شما/منطقه ۱۲-۱۱-۹-۱۰

نردبان شدهآژانس املاک مدرن محمدزاده در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت ملک شما/منطقه ۱۲-۱۱-۹-۱۰
۶

مشارکت در ساخت/منطقه ۱/۱۲/۱۱/۹

نردبان شدهآژانس املاک مدرن محمدزاده در بلوار سجاد
مشارکت در ساخت/منطقه ۱/۱۲/۱۱/۹
۲

مشارکت در ساخت ملک شما/منطقه۱۱-۹-۱۰-۱۲

نردبان شدهآژانس املاک مدرن محمدزاده در آزادشهر
مشارکت در ساخت ملک شما/منطقه۱۱-۹-۱۰-۱۲
۱

۱۰۰ % تهاتر راه اندازی یک شهرک مدرن آماده ساخت

نردبان شدهدر احمدآباد
۱۰۰ % تهاتر راه اندازی یک شهرک مدرن آماده ساخت
۱

مشارکت در ساخت انتهای فرامرز

نردبان شدهآژانس املاک هشت بهشت در بهاران
مشارکت در ساخت انتهای فرامرز
۱

مشارکت در ساخت/با برندهای معتبر/درقاسم آباد

نردبان شدهمشاور ایمان جعفرپور در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت/با برندهای معتبر/درقاسم آباد
۳
مشاور ممتاز

مشارکت در ساخت فلاحی

آژانس املاک فدوی در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت فلاحی
۳

مشارکت در ساخت اوایل اقبال لاهوری

مشاور محسن ایزدی در اقبال
مشارکت در ساخت اوایل اقبال لاهوری
۱

۵٩٠ متر هفت تیر مشارکت فقط سازنده

آژانس املاک هاشمی در هاشمیه
۵٩٠ متر هفت تیر مشارکت فقط سازنده
۱

مشارکت انتهای هاشمیه / ۲۸۰متر جنوبی ۷ سقف پروانه

آژانس املاک هنرستان در هاشمیه

خرید امتیاز رسالت هر ملیون ۱۷۰ هزار تومن

۵ ساعت پیش در آیت الله عبادی

خواهان ویلایی جهت مشارکت در ساخت/هامون

نردبان شدهآژانس املاک گروه ساختمانی و سرمایه گذاری هامون در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
خواهان ویلایی جهت مشارکت در ساخت/هامون
۱

دیگر واحدهای خود را پیش فروش نکنید(تهاتر)

۶ ساعت پیش در هفت تیر
دیگر واحدهای خود را پیش فروش نکنید(تهاتر)
۱

مشارکت صدف جنوبی

مشاور ابوالفضل حسینی در صدف
مشارکت صدف جنوبی
۱
بعدی

نمایش نقشه