مشارکت در ساخت املاک در مشهد

مشارکت در ساخت جهت انبوه سازان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
ویلائی ۵۸۵متر
آژانس املاک در وکیل‌آباد
۴۳۰متر مشارکت اوایل صدف
۴ روز پیش در وکیل‌آباد
مشارکت در ساخت/وکیل آباد/معلم/پیروزی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
مشارکت در ساخت/وکیل آباد/معلم/پیروزی
خواهان مشارکت منطقه ۹ و ۱ و ۱۱
هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
مشارکت در ساخت اوایل عدیر 256 عرص 11
هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
تغییر کاربری،پروانه ،پایانکار،سرمایه گذاری
۲ هفته پیش در وکیل‌آباد
طراحی معماری / مشارکت در ساخت
۲ هفته پیش در وکیل‌آباد
طراحی معماری / مشارکت در ساخت
خواهان مشارکت تجاری مسکونی
۳ هفته پیش در وکیل‌آباد
1200 سازنده تمام مناطق مشهد موجود است
۳ هفته پیش در وکیل‌آباد
265 متر بلوار کیل اباد غدیر مشارکت
۳ هفته پیش در وکیل‌آباد
خواهان مشارکت در ساخت تا 300 متر
۳ هفته پیش در وکیل‌آباد
وکیل آباد آماده برای مشارکت
۴ هفته پیش در وکیل‌آباد
مشارکت فروش وکیل آباد
آژانس املاک در وکیل‌آباد
500 متری مشارکت با پروانه - شهید قانع
۴ هفته پیش در وکیل‌آباد
500 متری مشارکت با پروانه - شهید قانع
مشارکت یا فروش زمین با پروانه تجاری توریستی
۴ هفته پیش در وکیل‌آباد
بعدی