مشارکت در ساخت املاک در مشهد

خواهان مشارکت درمنطقه ۹و۱۱

۴ ساعت پیش در وکیل‌آباد

مشارکت در ساخت و تامین مصالح

آژانس املاک در وکیل‌آباد

خواهان مشارکت در ساخت

دیروز در وکیل‌آباد
خواهان مشارکت در ساخت
۱

مشارکت در ساخت

دیروز در وکیل‌آباد

خواهان مشارکت منطقه یازده، نه

پریروز در وکیل‌آباد

خواهان زمین یا ملک‌ کلنگی جهت مشارکت در ساخت

آژانس املاک در وکیل‌آباد
خواهان زمین یا ملک‌ کلنگی جهت مشارکت در ساخت
۱

250مترمشارکت عرض11.5/ 6سقف پروانه*وکیل اباد59شریف*

آژانس املاک در وکیل‌آباد
250مترمشارکت عرض11.5/ 6سقف پروانه*وکیل اباد59شریف*
۱

۳۳۰متر مشارکت بلوار پیروزی

هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
۳۳۰متر مشارکت بلوار پیروزی
۱

خواهان مشارکت با رزومه

هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
خواهان مشارکت با رزومه
۲

مشارکت در ساخت / ملک سازنده پسند / 250 متری

مشاور املاک در وکیل‌آباد
مشارکت در ساخت / ملک سازنده پسند / 250 متری
۱

مدیریت پیمان/مشارکت در ساخت

هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
مدیریت پیمان/مشارکت در ساخت
۱۶

مشارکت با پروانه 1300متر تسویه قبل از بلوار فرهنگ

هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
مشارکت با پروانه 1300متر تسویه قبل از بلوار فرهنگ
۲

۶۰۰متر زمین باهشت سقف پروانه معلم۴۵به۵۵ نفع سازنده

هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد
۶۰۰متر زمین باهشت سقف پروانه معلم۴۵به۵۵ نفع سازنده
۱

خواهان مشارکت سازنده

هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد

نیازمند مشارکت در محدوده وکیل اباد

هفتهٔ پیش در وکیل‌آباد

مشارکت درساخت ویلایی شما (وکیل آباد شریف منطقه11)

آژانس املاک در وکیل‌آباد
مشارکت درساخت ویلایی شما (وکیل آباد شریف منطقه11)
۱

مشارکت لوکیشن تاپ،5م ورودی

آژانس املاک در وکیل‌آباد
مشارکت لوکیشن تاپ،5م ورودی
۱

خواهان مشارکت در ساخت با رزومه قوی

آژانس املاک در وکیل‌آباد
خواهان مشارکت در ساخت با رزومه قوی
۱

مشارکت در ساخت جذب سرمایه گذار و‌ سازنده

۲ هفته پیش در وکیل‌آباد

مشارکت ۲۵۰متری سروش

آژانس املاک در وکیل‌آباد
مشارکت ۲۵۰متری سروش
۱

مشارکت درساخت،بازسازی،سازنده معتبر

۲ هفته پیش در وکیل‌آباد
مشارکت درساخت،بازسازی،سازنده معتبر
۵

تهاتر فیش شهرداری و

آژانس املاک در وکیل‌آباد

مشارکت ویلایی ۲۵۰ متری لوکیشن

مشاور املاک در وکیل‌آباد
مشارکت ویلایی ۲۵۰ متری لوکیشن
۱

سرمایه ساخت جهت پروژه با حاشیه سود

۴ هفته پیش در وکیل‌آباد
بعدی

مشارکت در ساخت املاک در مشهد