انواع خدمات املاک در مشهد

زمین باغی شاهنامه ۶۹
۱۴ ساعت پیش در دانشجو
زمین باغی شاهنامه ۶۹
*۳۰۰متـر پروانه تسویه،ابعاد مناسب *دانشجو/آموزگار
آژانس املاک در دانشجو
فروش سهام ابنیه پدیده شاندیز
فوری در دانشجو
160مترآپارتمان*دانش آموز30*برندمنطقه تهرانی
آژانس املاک در دانشجو
160مترآپارتمان*دانش آموز30*برندمنطقه تهرانی
پیشفروش آپارتمان ۱۶۵ متری/ دانش آموز
آژانس املاک در دانشجو
۱۶۰ متر تک واحدی برند نامی
آژانس املاک در دانشجو
۱۶۰ متر تک واحدی برند نامی
معاوضه مشارکت یا بازسازی در دانشجو۲۰
۶ روز پیش در دانشجو
103متر دوخوابه..
هفتهٔ پیش در دانشجو
103متر دوخوابه..
۱۶۲متری پیشفروش/دانش آموز
آژانس املاک در دانشجو
۱۶۲متری پیشفروش/دانش آموز
دانش آموز ۱۵۵ متر*شیک*تکواحدی
آژانس املاک در دانشجو
دانش آموز ۱۵۵ متر*شیک*تکواحدی
معاوضه اپارتمان
هفتهٔ پیش در دانشجو
زمین۲۵۰ متر ۱۷۵زیربنا
هفتهٔ پیش در دانشجو
زمین۲۵۰ متر ۱۷۵زیربنا
ویلایی مشارکت در ساخت(خرید و فروش )
آژانس املاک در دانشجو
 ویلایی مشارکت در ساخت(خرید و فروش )
۲۵۰متر مشارکت در ساخت اوایل دانش آموز
هفتهٔ پیش در دانشجو
نبایی وآجر سیمان کاری و سرامیک کاری
۲ هفته پیش در دانشجو
پلی استر و پلی اورتان
۲ هفته پیش در دانشجو
پلی استر و پلی اورتان
۲۵۰ متر تراکم زیاد دانش اموز مشارکت
۲ هفته پیش در دانشجو
۲۵۰ متر تراکم زیاد دانش اموز مشارکت
150 متر به اضافه ۴۰متر تراس دانش آموز
۲ هفته پیش در دانشجو
150 متر به اضافه ۴۰متر تراس دانش آموز
165 متری دانشجو 22
۲ هفته پیش در دانشجو
پیش فروش/دانشجو/فول کامل
آژانس املاک در دانشجو
پیش فروش/دانشجو/فول کامل
پیشفروش آپارتمان دانش آموز
آژانس املاک در دانشجو
پیشفروش آپارتمان دانش آموز
معاوضه آپارتمان صفر با ویلایی در دانش اموز
مشاور املاک در دانشجو
۱۷۰ متر پیش فروش
۴ هفته پیش در دانشجو
دانشجو/عرض زیاد/تراکم
مشاور املاک در دانشجو
دانشجو/عرض زیاد/تراکم
بعدی