انواع خدمات املاک در مشهد

مجموعه آپارتمان 6 واحدی

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری آژانس املاک اکبری در حرم مطهر

آپارتمان نزدیک حرم امام رضا(ع)

نردبان شدهدر حرم مطهر
آپارتمان نزدیک حرم امام رضا(ع)
۶

آپارتمان نزدیک حرم/امام رضا/ نواب/بهجت/شیرازی

نردبان شدهدر حرم مطهر
آپارتمان نزدیک حرم/امام رضا/ نواب/بهجت/شیرازی
۵

۱۲۴ متر نزدیک حرم، تحویل ۳ ماهه،

نردبان شدهدر حرم مطهر

آپارتمان 130 متر دو خوابه

آژانس املاک پارسه طلوع یزدی در حرم مطهر
آپارتمان 130 متر دو خوابه
۸

آپارتمان بلوار وحدت

هفتهٔ پیش در حرم مطهر
آپارتمان بلوار وحدت
۱

اپارتمان نزدیک حرم/امام رضا/شیرازی/نواب سرشور

نردبان شدهدر حرم مطهر
اپارتمان نزدیک حرم/امام رضا/شیرازی/نواب سرشور
۵

اپارتمان حرم/نواب/شیرازی/بهجت/امام رضا اندرزگو

نردبان شدهدر حرم مطهر
اپارتمان حرم/نواب/شیرازی/بهجت/امام رضا اندرزگو
۵

۹۱متر نزدیک حرم(پروژه رئوف)

۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
۹۱متر نزدیک حرم(پروژه رئوف)
۵

آپارتمان 99 متری رو به حرم مطهر 100 متری حرم

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
آپارتمان 99 متری رو به حرم مطهر 100 متری حرم
۴

آپارتمان 64 متری رو به هتل حیات شرق

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
آپارتمان 64 متری رو به هتل حیات شرق
۶

آپارتمان 74 متری یک خوابه

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
آپارتمان 74 متری یک خوابه
۵

آپارتمان 109 متری سه خواب نزدیک حرم

۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
آپارتمان 109 متری سه خواب نزدیک حرم
۵

اپارتمان ۴۰ متری نزدیک حرم پروژه رئوف

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
اپارتمان ۴۰ متری نزدیک حرم پروژه رئوف
۵

اپارتمان ۱۰۹ متری نزدیک حرم پروژه رئوف

۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
اپارتمان ۱۰۹ متری نزدیک حرم پروژه رئوف
۵

اپارتمان ۶۵ متری نزدیک حرم پروژه رئوف

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
اپارتمان ۶۵ متری نزدیک حرم پروژه رئوف
۴

اپارتمان ۷۰ متری رو به حرم مطهر

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
اپارتمان ۷۰ متری رو به حرم مطهر
۵

آپارتمان ۴۰متری مجتمع رئوف نزدیک حرم امام رضا

نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
آپارتمان ۴۰متری مجتمع رئوف نزدیک حرم امام رضا
۳

آپارتمان 68 متری چسبیده به حرم مطهر

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
آپارتمان 68 متری چسبیده به حرم مطهر
۱

آپارتمان 109 متری سه نبش رو به حرم داخل مجتمع رئوف

نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در حرم مطهر
آپارتمان 109 متری سه نبش رو به حرم داخل مجتمع رئوف
۲

مشارکت‌درساخت

مشاور مرتضی سیدی در حرم مطهر

آپارتمان 85متر دوخوابه

۲ هفته پیش در حرم مطهر

نصفشوبده خونتو بگیر همسایه امام رضاشو تیر1404تسویه

آژانس املاک پناهی در حرم مطهر
نصفشوبده خونتو بگیر همسایه امام رضاشو تیر1404تسویه
۱۲

آپارتمان نقلی/شیرازی/حرم مطهر

نردبان شدهمشاور اسدزاده در حرم مطهر
آپارتمان نقلی/شیرازی/حرم مطهر
۷
نمایش آگهی‌ها روی نقشه