انواع خدمات املاک در مشهد

آپارتمان 69 متری در موقعیت به حرم مطهر

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان 69 متری در موقعیت به حرم مطهر
۳

آپارتمان 75 متری یک خواب کنار حرم

۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان 75 متری یک خواب کنار حرم
۵

آپارتمان ۸۰ متری ویو حرم

نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان ۸۰ متری ویو حرم
۳

آپارتمان ۱۰۶ متری ویو گنبد زرین

نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان ۱۰۶ متری ویو گنبد زرین
۳

آپارتمان ۴۰ متری بدون خواب

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان ۴۰ متری بدون خواب
۳

آپارتمان 70 متری یک خواب کنار حرم

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان 70 متری یک خواب کنار حرم
۳

آپارتمان 69 متری یک خواب رو به حرم مطهر

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان 69 متری یک خواب رو به حرم مطهر
۵

آپارتمان 40 متری کنار حرم داخل برج

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا اتحاد شرق در محله پایین خیابان
آپارتمان 40 متری کنار حرم داخل برج
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه