رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در امیریه مشهد

آپارتمان ٨٥ متری دو خواب عصمتیه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش در امیریه
آپارتمان ٨٥ متری دو خواب عصمتیه
110متر رهن بسیارزیبا مستقل
ودیعه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در امیریه
110متر رهن بسیارزیبا مستقل
آپارتمان ١١٠ متر امیریه ٢٤ فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیریه
آپارتمان ١١٠ متر امیریه ٢٤ فول امکانات
آپارتمان ۱۱۰ متری دو خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در امیریه
آپارتمان ۱۱۰ متری دو خواب
آپارتمان ۱۱۵متری امیریه
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امیریه
آپارتمان ۱۱۵متری امیریه
۱۱۳متری رهن و اجاره تبدیل دارد
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در امیریه
۱۱۳متری رهن و اجاره تبدیل دارد
رهن واجاره آپارتمان ۸۰ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیریه
رهن واجاره آپارتمان ۸۰ متری
آپارتمان 115متری ابتدای امیریه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امیریه
آپارتمان 115متری ابتدای امیریه
آپارتمان دو خوابه در مجتمع منطقه امیریه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در امیریه
آپارتمان دوخوابه امیریه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در امیریه
آپارتمان 75.متری.درچاهشک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در امیریه
آپارتمان 75.متری.درچاهشک
آپارتمان۸۰ متری۲خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در امیریه
آپارتمان۸۰ متری۲خواب
آپارتمان ۱۳۰متری باامکانات ۲اتاق خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در امیریه
آپارتمان ۱۳۰متری باامکانات ۲اتاق خواب
۱۲۰متری ،ابتدای امیریه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امیریه
اپارتمان ۹۵ متری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امیریه
اپارتمان  ۹۵  متری
۱۷۰متر/صفر/سه نبش
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امیریه
۱۷۰متر/صفر/سه نبش
اپارتمان امیریه تخلیه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیریه
اپارتمان امیریه   تخلیه
آپارتمان 95 متر صفر. اقدسیه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امیریه
آپارتمان 95 متر صفر. اقدسیه
اجاره آپارتمان صفر امیریه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امیریه
آپارتمان صفر ۱۰۰ متر فول امکانات دو خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در امیریه
آپارتمان صفر ۱۰۰ متر فول امکانات  دو خواب
۱۱۰ متری امیریه ۱۳
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیریه
۱۱۰ متری امیریه ۱۳
رهن و اجاره ۸۰ متری امیریه ۳۷ تخلیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امیریه
رهن و اجاره ۸۰ متری امیریه ۳۷ تخلیه
130متر3خواب/15واحد/سردونبش
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امیریه
130متر3خواب/15واحد/سردونبش
آپارتمان ٧٥ متر دوخواب امیریه ٣١
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امیریه
آپارتمان ٧٥ متر دوخواب امیریه ٣١
بعدی