رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در دانشجو مشهد

آپارتمان ۸۰ متر دانشجو
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در دانشجو
آپارتمان 200متری، 4خواب، دانشجو 10
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در دانشجو
آپارتمان 200متری، 4خواب، دانشجو 10
دانشجو*80متر*فول امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در دانشجو
دانشجو*80متر*فول امکانات
اپارتمان۸۰متر دانشجوبا اسانسور
ودیعه: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در دانشجو
۹۰ متر شیک و خوش نقشه / اول دانشجو
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در دانشجو
۹۰ متر شیک و خوش نقشه / اول دانشجو
۱۰۸ متر*صفر*مناسب جهاز*آموزگار ۳۷
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در دانشجو
۱۰۸ متر*صفر*مناسب جهاز*آموزگار ۳۷
دانشجو ۳۰ ۱۸۵ متر طبقه ۱ با اسانسور
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در دانشجو
دانشجو ۳۰  ۱۸۵ متر طبقه ۱ با اسانسور
۹۵ متر/۲ خواب/فول امکانات/شیک/دانشجو
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در دانشجو
۹۵ متر/۲ خواب/فول امکانات/شیک/دانشجو
آپارتمان 165 متری سه خواب/ قبل فرهنگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در دانشجو
آپارتمان 165 متری سه خواب/ قبل فرهنگ
آپارتمان سه خوابه شخصی ساز بدون مالک
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در دانشجو
آپارتمان سه خوابه شخصی ساز بدون مالک
آپارتمان ۷۵ متر مناسب برای زوجهای جوان بازسازی شده
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در دانشجو
آپارتمان ۷۵ متر مناسب برای زوجهای جوان بازسازی شده
160متری/دانش آموز/
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در دانشجو
160متری/دانش آموز/
آپارتمان ۱۱۵ متر فول صدف - معلم
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در دانشجو
۱۵۰متری ۳خواب دانشجو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
۱۵۰متری ۳خواب  دانشجو
150 متر 3 خواب // طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
150 متر 3 خواب // طبقه اول
قائم مقام 150 متری تمیز غرق در نور
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
قائم مقام 150 متری تمیز غرق در نور
۱۰۰متر آموزگار، ۲خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در دانشجو
۱۰۰متر آموزگار، ۲خواب
بیواسطه185متردردانشجو
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در دانشجو
بیواسطه185متردردانشجو
۱۳۰متر جلال ، دوخواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دانشجو
۱۳۰متر جلال ، دوخواب
۱۳۰متر معلم ، دوخواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۰ ساعت پیش در دانشجو
۱۳۰متر معلم ، دوخواب
165متری اول دانش اموز/فول امکانات صفر/اعیان نشین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دانشجو
همکف ۷۵متری ۲خواب ،دانشجو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دانشجو
180 متر سه خواب دانشجو فول
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دانشجو
120متر همکف جنوبی دانشجو
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در دانشجو
بعدی