رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در الهیه مشهد

آپارتمان ۱۰۰متری دراول رحمانیه دونبش غرق نور
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در الهیه
آپارتمان ۱۰۰متری دراول رحمانیه دونبش غرق نور
اپارتمان ۱۰۰متر دو خواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در الهیه
اپارتمان مجتمع ۸۰ متری تخلیه
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در الهیه
آپارتمان 82 متر سجادیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در الهیه
الهیه نقویه ۱۰۰متری
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در الهیه
الهیه نقویه ۱۰۰متری
صدمتر دوخوابه الهیه52
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در الهیه
صدمتر دوخوابه الهیه52
٩٥ متر / نوساز / ٢خواب / اوایل اقدسیه
ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در الهیه
٩٥ متر / نوساز / ٢خواب / اوایل اقدسیه
آپارتمان ۷۵ متری یک خوابه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در الهیه
آپارتمان 115 متری مجیدیه خوش نقشه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در الهیه
آپارتمان 115 متری مجیدیه خوش نقشه
106 متر 2 خواب فول امکانات ( تخلیه )
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در الهیه
106 متر 2 خواب فول امکانات ( تخلیه )
110متر رهن کامل / صفر / حمام مستر/کم واحد
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در الهیه
110متر رهن کامل / صفر / حمام مستر/کم واحد
107 متر دو خوابه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در الهیه
رهن کامل ۱۰۰ متر فول (اوایل حاشیه الهیه) آفتابگیر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در الهیه
رهن کامل ۱۰۰ متر فول (اوایل حاشیه الهیه) آفتابگیر
۱۰۵متر/۸واحدی/صفر/الهیه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در الهیه
۱۰۵متر/۸واحدی/صفر/الهیه
برندیزدان/۱۵۶متر/سه خواب/الهیه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در الهیه
برندیزدان/۱۵۶متر/سه خواب/الهیه
اپارتمان رهن واجاره الهیه37
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در الهیه
آپارتمان ۱۲۰ متری/رحمانیه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در الهیه
آپارتمان ۱۲۰ متری/رحمانیه
اپاتمان ۱۲۰متری رحمانیه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در الهیه
اپاتمان ۱۲۰متری رحمانیه
آپارتمان۱۰۰ متری محمدیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در الهیه
آپارتمان۱۰۰ متری محمدیه
۱۰۵ متری دو خوابه مجیدیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در الهیه
آپارتمان، ۹۲متر، دوخوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در الهیه
آپارتمان، ۹۲متر، دوخوابه
100 متری برند منطقه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در الهیه
100 متری برند منطقه
170متر/تکواحدی/سخواب/آفتابگیر/امیریه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در الهیه
170متر/تکواحدی/سخواب/آفتابگیر/امیریه
110متر/فول امکانات/نورگیر/رحمانیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در الهیه
110متر/فول امکانات/نورگیر/رحمانیه
بعدی