رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در جانباز مشهد

۵۵ متری مناسب انبار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
آپارتمان 80 متری حیاط اختصاصی ویو ابدی . جانباز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
آپارتمان 80 متری حیاط اختصاصی ویو ابدی . جانباز
آپارتمان دو خوابه ۷۰ متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جانباز
آپارتمان دو خوابه ۷۰ متر
165متری/3خواب/ تمیز
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در جانباز
165متری/3خواب/ تمیز
آپارتمان 172متری سه خواب جانباز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جانباز
100 متری شیک جانباز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
100 متری شیک جانباز
آپارتمان شیک 90 متر 1 خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در جانباز
آپارتمان شیک 90 متر 1 خواب
اپارتمان 118 متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در جانباز
اپارتمان 118 متری
دربست. مناسب افرادی که از آپارتمان نشینی خسته شدن
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جانباز
دربست. مناسب افرادی که از آپارتمان نشینی خسته شدن
آپارتمان ۱۷۳. متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در جانباز
آپارتمان ۱۷۳. متری
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خوابه فول امکانات
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در جانباز
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خوابه فول امکانات
* آپارتمان صفر * محدوده جانباز
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در جانباز
* آپارتمان صفر *    محدوده جانباز
۱۸۰ متری سه خوابه صفر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
۲۳۰متری صفر جانباز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
۲۳۰متری صفر جانباز
140متر 2خواب ساجدی 5 خیابان فجر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
140متر 2خواب  ساجدی 5 خیابان فجر
دوبلکس/نوساز//فول امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جانباز
دوبلکس/نوساز//فول امکانات
آپارتمان ۱۷۲ متر جانباز منفرد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جانباز
آپارتمان ۱۷۲ متر جانباز منفرد
175 متر خیام جنوبی
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
175 متر خیام جنوبی
۲۱۰ متر صفر فرامرزعباسی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
۲۱۰ متر صفر فرامرزعباسی
۱۳۲متر فول امکانات جانباز ۷
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
۱۳۲متر فول امکانات جانباز ۷
آپارتمان مناسب و شیک ساجدی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جانباز
آپارتمان مناسب و شیک ساجدی
اپارتمان 130متر دو خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جانباز
۱۳۰متر آپارتمان صفر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در جانباز
جانباز - اوایل خیابان یاس - فول امکانات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جانباز
جانباز - اوایل خیابان یاس - فول امکانات
بعدی