رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در راهنمایی مشهد

۱۷۰ متر بازسازی شده واقع در راهنمایی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در راهنمایی
۱۷۰ متر بازسازی شده واقع در راهنمایی
رهن کامل اپارتمان فلسطین ۳
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در راهنمایی
150 متر فول راهنمایی 20
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در راهنمایی
سوئیت۳۵متری مستقل راهنمایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در راهنمایی
سوئیت۳۵متری مستقل راهنمایی
آپارتمان ۹۰متر۲خوابه طبقه ۳ در راهنمایی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در راهنمایی
آپارتمان ۹۰متر۲خوابه طبقه ۳ در راهنمایی
اپارتمان حدود۶۰متری دستغیب جهت دفتر یا مسکونی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در راهنمایی
اپارتمان حدود۶۰متری دستغیب جهت دفتر یا مسکونی
راهنمایی ۱۵۰ متر شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
78متر راهنمایی 22محدوده برج سلمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در راهنمایی
آپارتمان 120متر دوخوابه طبقه دوم بااسانسور
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در راهنمایی
آپارتمان 120متر دوخوابه طبقه دوم بااسانسور
105مترمحدوده چهاراه راهنمایی بدون مالک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در راهنمایی
150 متر سر دونبش فول
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در راهنمایی
150 متر سر دونبش فول
آپارتمان۱۷۵متر۳خوابه طبقه ۱ در بخارایی راهنمایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
آپارتمان۱۷۵متر۳خوابه طبقه ۱ در بخارایی راهنمایی
آپارتمان طبقه دوم 200متر سه خواب بلوار راهنمایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راهنمایی
سوئیت ۴۰متری بدون خواب طبقه ۴ در راهنمایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
آپارتمان ۱۵۰متر۳خوابه طبقه ۱ تکواحدی در راهنمایی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
آپارتمان ۱۵۰متر۳خوابه طبقه ۱ تکواحدی در راهنمایی
آپارتمان 200 متری/فلسطین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در راهنمایی
آپارتمان 200 متری/فلسطین
آپارتمان ۱۱۶ متری هجرت ۶ سازمان آب
ودیعه: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در راهنمایی
آپارتمان ۱۱۶ متری هجرت ۶ سازمان آب
210متر نوساز راهنمایی سناباد گلچهره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راهنمایی
210متر نوساز راهنمایی سناباد گلچهره
رهن و اجاره آپارتمان متراژ ۲۰۰ راهنمایی
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در راهنمایی
آپارتمان بلوار راهنمایی بخارایی 24 سه خواب بزرگ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راهنمایی
۱۴۷متر ۲خوابه
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در راهنمایی
۱۴۷متر ۲خوابه
آپارتمان 140متری/فلسطین
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در راهنمایی
آپارتمان 140متری/فلسطین
157متر آپارتمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در راهنمایی
157متر آپارتمان
150 متری فول لوکیشن راهنمایی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راهنمایی
بعدی