رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شفا مشهد

آپارتمان 85 متری دو خواب شیک تمیز طبقه دوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شفا
آپارتمان 55 متری یک خواب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شفا
آپارتمان 55 متری یک خواب
دوطبقه مستقل دربست در هدایت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شفا
دوطبقه مستقل دربست در هدایت
بلوار شفا 125متری با اسانسور
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شفا
بلوار شفا 125متری با اسانسور
۸۵متر نوساز حاشیه شفا اسانسور دار
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شفا
۱۰۰ متر یک خواب امتیازات آب برق گاز تلفن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شفا
آپارتمان دو خواب با نور گیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شفا
آپارتمان دو خواب با نور گیر
اپارتمان۷۰ متری طبقه اول
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شفا
اپارتمان۷۰ متری طبقه اول
اپارتمان ۵۰متری نوساز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شفا
اپارتمان ۵۰متری نوساز
آپارتمان 85 متری یک خواب شیک طبقه دوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شفا
اپارتمان ۸۵ متر دو خواب حاشیه بلوار شفا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شفا
آپارتمان ۱۱۰ متری دو خوابه هدایت شفا
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شفا
آپارتمان ۱۱۰ متری دو خوابه هدایت شفا
اپارتمان ۹۵ متری تمیز در هدایت
ودیعه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شفا
آپارتمان 85 متری جهت رهن و اجاره
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شفا
طبقه اول در هدایت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شفا
طبقه اول در هدایت
۱۳۰ متری ۳ خواب هدایت ۱۶
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شفا
۱۳۰ متری ۳ خواب هدایت ۱۶
همکف دو خواب و دارای حیاط خلوت پشتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شفا
اپارتمان
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شفا
۱۰۰ متر اپارتمان
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شفا
آپارتمان ،55متر یک خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شفا
آپارتمان 85متری تک خواب
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
آپارتمان 55 متری تمیز در محدوده شفا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
آپارتمان 80 متری یک خواب شیک طبقه اول
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
آپارتمان 82مترمرتب شفا ایثارگران هدایت
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
بعدی