رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهید هنرور مشهد

رهن کامل
ودیعه: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ ساعت پیش در شهید هنرور
رهن کامل
آپارتمان ۸۰متری در هدایت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهید هنرور
۵۵متری یه خواب هدایت ۱۶
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهید هنرور
آپارتمان ۲۲۰متر دوبلکس شیک سه خواب
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در شهید هنرور
آپارتمان ۲۲۰متر دوبلکس شیک سه خواب
آپارتمان صفر فول امکانات تخلیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهید هنرور
آپارتمان صفر  فول امکانات تخلیه
۷۵ متری یک خواب فول
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شهید هنرور
آپارتمان 70 متر، هنرور 18(تخلیه)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید هنرور
آپارتمان 70متریک خواب مرتب هدایت هنرور آفتابی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید هنرور
آپارتمان 70متریک خواب مرتب هدایت هنرور آفتابی
۸۴مترمفید/پارکینگ اختصاصی/آسانسور/تخلیه
ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید هنرور
۸۴مترمفید/پارکینگ اختصاصی/آسانسور/تخلیه
آپارتمان 75 متری و صفر
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شهید هنرور
آپارتمان 75 متری  و صفر
رهن و اجاره اپارتمان
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شهید هنرور
آپارتمان۱۲۵متری رهن کامل درهدایت۱۲
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شهید هنرور
آپارتمان۱۲۵متری رهن کامل درهدایت۱۲
۹۰ متر یک خوابه در هدایت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید هنرور
آپارتمان ۱۰۰متر دو خوابه (هنرور)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید هنرور
آپارتمان فول امکانات صفر کریمی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در شهید هنرور
آپارتمان فول امکانات صفر کریمی
70 متر یک خواب طبقه کریمی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید هنرور
70 متر یک خواب طبقه کریمی
۱۷۰متر/سه خوابه/پارکینگ آسانسور/شیک/هدایت۵
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شهید هنرور
۱۷۰متر/سه خوابه/پارکینگ آسانسور/شیک/هدایت۵
آپارتمان ۹۰ متری با پارکینگ هنرور ۹
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شهید هنرور
آپارتمان 65متری (هدایت)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
۱۰۰متر ۲ خواب هدایت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهید هنرور
۱۰۰متر ۲ خواب هدایت
۹۰ متر دو خواب طبقه ۳ فول سر جلو مطهری ۶۶ صفدری۱۸
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
۹۰ متر دو خواب طبقه ۳ فول سر جلو مطهری ۶۶ صفدری۱۸
اپارتمان 100 متری دوخوابه هدایت
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
اپارتمان 128 متر شیک فول مطهری ۳۸
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
اپارتمان 128 متر شیک فول مطهری ۳۸
۱۳۰ متر ۲ خواب طبقه ۳ فول دوسر نور عبدالمطلب ۳
ودیعه: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهید هنرور
۱۳۰ متر ۲ خواب طبقه ۳ فول دوسر نور عبدالمطلب ۳
بعدی