رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در محله چهارچشمه مشهد

آپارتمان 95متر.فکوری45
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله چهارچشمه
آپارتمان 95متر.فکوری45
۱۰۰ متر - سرافرازان - شیک
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله چهارچشمه
۱۰۰ متر - سرافرازان - شیک
آپارتمان ۸۵ متری دو خوابه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در محله چهارچشمه
۹۵متری فکوری ۴۵ خوش نقشه تمیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله چهارچشمه
آپارتمان رهن کامل
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در محله چهارچشمه
آپارتمان رهن کامل
کوثرجنوبی ۳متراژ ۱۰۰کتر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در محله چهارچشمه
آپارتمان 145متری فول امکانات*ابتدای سرافرازان ۱۳
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله چهارچشمه
آپارتمان85متر.سرافرازان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله چهارچشمه
آپارتمان85متر.سرافرازان
آپارتمان105متر.سرافرازان13
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله چهارچشمه
آپارتمان105متر.سرافرازان13
آپارتمان90متر.فکوری45
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله چهارچشمه
آپارتمان90متر.فکوری45
100متر شیک
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در محله چهارچشمه
۱۳۰ متر فول صفر مناسب جهزیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله چهارچشمه
اپارتمان٨٥متر فول شیک(هاشمیه٦٢)
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله چهارچشمه
اپارتمان٨٥متر فول شیک(هاشمیه٦٢)
آپارتمان 120 متری اول سرافرازان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله چهارچشمه
۸۵متر دو خواب فول پیروزی ۲۸
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله چهارچشمه
اپارتمان 85متری هاشمیه62
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله چهارچشمه
اپارتمان 85متری هاشمیه62
145متر اوایل سرافرازان
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله چهارچشمه
145متر اوایل سرافرازان
آپارتمان ۱۳۵ متری سه خواب
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله چهارچشمه
یک واحداپارتمان ۱۰۵متری دو خوابه فول
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله چهارچشمه
کوثر جنوبی/قابل تبدیل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در محله چهارچشمه
کوثر جنوبی/قابل تبدیل
آپارتمان فول 140متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله چهارچشمه
آپارتمان فول 140متر
آپاتمان 70متری
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله چهارچشمه
آپاتمان 70متری
بعدی