رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در محله نیرو هوایی مشهد

آپارتمان زیبا و واقع در نسترن
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در محله نیرو هوایی
فکوری185متر فول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله نیرو هوایی
فکوری185متر فول
145 متر 3 خواب هاشمیه 40
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در محله نیرو هوایی
145 متر 3 خواب هاشمیه 40
آپارتمان ۱۲۰ متری هاشمیه ۷۱/ نوزده بهمن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان ۱۲۰ متری   هاشمیه ۷۱/ نوزده بهمن
رهن کامل واحد حاشیه خیابان برای کار
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله نیرو هوایی
۸۰ متر دو خواب نسترن ۳
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در محله نیرو هوایی
۸۰ متر دو خواب نسترن ۳
۱۸۰ متر برج فول
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
۱۸۰ متر برج فول
نسترن/165متر/سه خواب/صفر
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در محله نیرو هوایی
نسترن/165متر/سه خواب/صفر
۷۵متری / ۱ خواب / تک واحدی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله نیرو هوایی
۷۵متری / ۱ خواب / تک واحدی
95 متر شیک و تمیز در هاشمیه
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
165متر/صفر/سه خواب /شیک و دلباز
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله نیرو هوایی
اپارتمان120متر برگپور
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله نیرو هوایی
فکوری برج دژار مبله کامل
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله نیرو هوایی
فکوری برج دژار مبله کامل
آپارتمان 90مترطبقه اول هفت تیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان  90مترطبقه اول هفت تیر
آپارتمان، ۱۳۵ متر ، سه خواب، چهار واحد چهار طبقه
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله نیرو هوایی
اپارتمان ۹۵ متری دوخوابه دو خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله نیرو هوایی
125متری برکپور
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله نیرو هوایی
۱۱۷ متر نوزده بهمن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان 140 متری فول کامل
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
آپارتمان 140 متری فول کامل
اپارتمان نو ساز 130متر برگپور
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله نیرو هوایی
اپارتمان نو ساز 130متر برگپور
125متر آپارتمان شیک، نسترن فکوری
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله نیرو هوایی
هفت تیر (ارشاد). طبقه دوم با آسانسور. 90 متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
هفت تیر (ارشاد). طبقه دوم با آسانسور. 90 متر
آپارتمان 95 متر هفت تیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان 95 متر هفت تیر
آپارتمان۱۱۰متری ۲خوابه واقع در برکپور نیرو هوایی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان۱۱۰متری ۲خوابه واقع در برکپور نیرو هوایی
بعدی