رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شاندیز مشهد

آپارتمان سه خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شاندیز
آپارتمان سه خوابه
رهن کامل آپارتمان 110 متری شیک در ویرانی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در شاندیز
اجاره یک واحد آپارتمان 105 متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شاندیز
اجاره یک واحد آپارتمان 105 متری
آپارتمان ویرانی ۱۶
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شاندیز
آپارتمان ویرانی ۱۶
آپارتمان ۵۰ متری شیک ویرانی شاندیز
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شاندیز
آپارتمان ۵۰ متری شیک ویرانی شاندیز
آپارتمان دو خوابه مسکن مهرشاندیز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شاندیز
متراژ110مترشیک
ودیعه: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شاندیز
متراژ110مترشیک
آپارتمان ۷۶ متر بنا وحیاط اختصاصی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شاندیز
آپارتمان صفر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شاندیز
اپارتمان تک خواب 75متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شاندیز
مسکن مهر شاندیز ۱۰۵ متری فول صفر صفر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در شاندیز
مسکن مهر شاندیز ۱۰۵ متری فول صفر صفر
آپارتمان شیک شاندیز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شاندیز
آپارتمان۹۰متر روبه روی موج های خروشان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شاندیز
آپارتمان۹۰متر روبه روی موج های خروشان
آپارتمان ویرانی ۲۰
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شاندیز
آپارتمان 65 متر/رهن و اجاره/ویرانی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شاندیز
آپارتمان 65 متر/رهن و اجاره/ویرانی
آپارتمان دو خواب تمیز
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شاندیز
آپارتمان دو خواب تمیز
آپارتمان یک خواب ۷۵ متری
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در شاندیز
رهن و اجاره آپارتمان 130 متری فول امکانات ویرانی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
رهن و اجاره آپارتمان 130 متری فول امکانات  ویرانی
رهن کامل آپارتمان 100متری در ویرانی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شاندیز
رهن آپارتمان صفر 70 متری روبروی موجهای خروشان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شاندیز
اپارتمان شیک ابرده شاندیز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شاندیز
اپارتمان شیک ابرده شاندیز
رهن و اجاره آپارتمان 150متری پارکینگ دار ویرانی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
آپارتمان 2 خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
آپارتمان 2 خوابه
همکف 50 متری یک خوابه تمیز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شاندیز
همکف 50 متری یک خوابه تمیز
بعدی