رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در سیدی مشهد

واگذاری کارواش باتمام لوازم وتجهیزات
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در سیدی
واگذاری کارواش باتمام لوازم وتجهیزات
مغازه 17متری صبا25
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سیدی
مغازه ۳۵ متر آدرس بلوار شهید دایی نبش دایی ۳
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سیدی
مغازه ۳۵ متر آدرس بلوار شهید دایی نبش دایی ۳
واگزاری مغازه مبایل فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در سیدی
واگزاری مغازه مبایل فروشی
مغازه ۲۵متر حاشیه خیابان اصلی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سیدی
واگذاری کامل پروتئینی سیدی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سیدی
واگذاری کامل پروتئینی سیدی
واگذاری ارایشگاه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیدی
واگذاری ارایشگاه
مغازه ۸۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیدی
مغازه ۸۰ متری
اجاره مغازه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در سیدی
اجاره مغازه
مغازه نقلی25متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در سیدی
مغازه نقلی25متر
مغازه تجاری دائم،سیدی بلوار شهید دایی،نبش دایی 3
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیدی
مغازه تجاری دائم،سیدی بلوار شهید دایی،نبش دایی 3
20متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در سیدی
20متر
60مترمغازه پشت معاینه فنی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سیدی
60مترمغازه پشت معاینه فنی
حدود40. مترکف تاسقف کاشی سرامیک
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سیدی
حدود40. مترکف تاسقف کاشی سرامیک
واگذاری مغازه پوشاک مردانه خیابان سحر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در سیدی
مغازه ۱۸متر . بین ریاضی ۳۹ و۴۱ می باشد
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سیدی
مغازه ۱۸متر . بین ریاضی ۳۹ و۴۱  می باشد
مغازه به متراژ ۳۰ متر فروشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در سیدی
مغازه به متراژ ۳۰ متر فروشی
مغازه ۲۰ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در سیدی
مغازه ۲۰ متری
انبار سر پوشیده متراژ تقریبی ۲۰۰ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سیدی
انبار ۳۰۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در سیدی
انبار ۵۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در سیدی
انبار ۳۰۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در سیدی
واگذاری عطاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در سیدی
واگذاری عطاری
مغازه ۸۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سیدی
مغازه ۸۰ متری
بعدی