رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در امیرآباد مشهد

۴۵۰مترسوله درحاشیه صدمتری مصلی جهت انبار وتولیدی

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امیرآباد
۴۵۰مترسوله درحاشیه صدمتری مصلی جهت انبار وتولیدی
۸
نمایش آگهی‌ها روی نقشه