رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در امیریه مشهد

اقدسیه،حاشیه۲۰متری۱۱۰متر صفر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در امیریه
مغازه 35متری .تا سقف سنگ
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امیریه
100متر‌مغازه‌وسویت‌کامل‌با‌لوازم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امیریه
100متر‌مغازه‌وسویت‌کامل‌با‌لوازم
آدرس چاهشک ،خیابان باغبان 8 و متراژ 26 متر میباشد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امیریه
آدرس چاهشک ،خیابان باغبان 8 و متراژ  26 متر میباشد
زمین حاشیه میثاق
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امیریه
زمین حاشیه میثاق
مغازه سه دربندی واقع بولوار شاهنامه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امیریه
سوله700متر سقف بلند ابتدای جاده سنتو( آزادی 143)
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیریه
کارگاه 110متری بازمین خالی داخل مجموعه آزادی ۱۴۷
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امیریه
ویلای 1000متری چاهشک رهنی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در امیریه
ویلای 1000متری چاهشک رهنی
مغازه ۹۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در امیریه
مغازه ۹۰ متر
۵۵متر فول وشیک مغاره تجاری دایم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیریه
۵۵متر فول وشیک مغاره تجاری دایم
۴۶ متر مغازه صاحب زمان منزل آباد (رهن)
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امیریه
محوطه کارگاه ۵۰۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در امیریه
محوطه کارگاه ۵۰۰متر
اجاره انبار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در امیریه
سوله و کارگاه صنعتی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امیریه
سوله و کارگاه صنعتی
مغازه ۵۴ متری دارای یک طبقه بعنوان دفتر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه ۵۴ متری دارای یک طبقه بعنوان دفتر
مغازه تجاری وسط بازارچه اقدسیه فول امکانات
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه تجاری وسط بازارچه اقدسیه فول امکانات
مغازه 50 متر حاشیه اصلی توس سرنبش(کاظم آباد)
ودیعه: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه 50 متر حاشیه اصلی توس سرنبش(کاظم آباد)
زمین باغی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
زمین باغی
مغازه 37متری امیریه 6یامیثاق 20
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امیریه
مغازه 20متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امیریه
مغازه 20متر
سوله 500متری همراه با محوطه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در امیریه
مغازه وسوییت ومحوطه سرپوشیده حاشیه جاده سنتوسلطانی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امیریه
مغازه وسوییت ومحوطه سرپوشیده حاشیه جاده سنتوسلطانی
مغازه حاشیه امیریه افق کوروش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش در امیریه
مغازه حاشیه امیریه افق کوروش
بعدی