رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در بهشتی مشهد

مغازه ۱۴ متر

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهشتی
مغازه ۱۴ متر
۶

دفتر اداری در دو طبقه احمد آباد

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در بهشتی
دفتر اداری در دو طبقه احمد آباد
۸
با تأیید مالکیت

مغازه ۴۰ متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهشتی

۱۳۰متر مطب/احمدآباد/بسیار شیک/ساختمان پزشکان

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور یوسفی در بهشتی
۱۳۰متر مطب/احمدآباد/بسیار شیک/ساختمان پزشکان
۹

مغازه پارک بازار

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بهشتی
مغازه پارک بازار
۱

اجاره اتاق ۲۴ متری

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بهشتی
اجاره اتاق ۲۴ متری
۲

۷۵متر/اداری/میدان تقی آباد/حاشیه احمد آباد

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور barati در بهشتی
۷۵متر/اداری/میدان تقی آباد/حاشیه احمد آباد
۱

۵۱ متر، حاشیه احمدآباد، تجاری دائم

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهشتی
۵۱ متر، حاشیه احمدآباد، تجاری دائم
۱۱

۲۰۰متر/تجاری دائم/چهارراه دکترا/ابن سینا

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک امکان در بهشتی
۲۰۰متر/تجاری دائم/چهارراه دکترا/ابن سینا
۱

اجاره لاین آرایشگاه در الهیه

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهشتی
اجاره لاین آرایشگاه در الهیه
۱

اجاره سالن مرغداری کوچک مورد نیاز است

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۲ هفته پیش در بهشتی

اجاره دفترکار/حاشیه احمدآباد/80متر طبقه اول

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک ملک در بهشتی
اجاره دفترکار/حاشیه احمدآباد/80متر طبقه اول
۱

۶۳ متر تجاری موقت

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سالاری در بهشتی

واگذاری محصولات فرهنگی

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
واگذاری محصولات فرهنگی
۱

اجاره لاین واتاق در سالن زیبایی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
اجاره لاین واتاق در سالن زیبایی
۲

مغازه تجاری دائم ۸۰۰ متر(ابن سینا)

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک عدالت در بهشتی
مغازه تجاری دائم  ۸۰۰ متر(ابن سینا)
۱

زیر زمین،اوایل سیدرضی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
زیر زمین،اوایل سیدرضی

مطب ۹۰ متر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی

مغازه حاشیه احمدآباد موبایل

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی

مغازه تجاری کارگاهی 50 متری تلاش 2 بعدازمعاینه فنی

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
مغازه تجاری کارگاهی 50 متری تلاش 2 بعدازمعاینه فنی
۱

اجاره مغازه احمد اباد

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهشتی

اجاره مغازه احمد اباد

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهشتی

مغازه لبنیاتی

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
مغازه لبنیاتی
۵

اجاره پیش دبستانی و یا آموزشگاه زبان

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
نمایش آگهی‌ها روی نقشه