رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در دانش مشهد

واگذاری آبمیوه بستنی در کوچه چهنو امام رضا5

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در دانش
واگذاری آبمیوه بستنی در کوچه چهنو امام رضا5

یک فرصت اجاره مغازه در سرای بلور

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
یک فرصت  اجاره مغازه در سرای بلور
۲

اجاره مغازه در بازار مرکزی ساعت

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دانش
اجاره مغازه در بازار مرکزی ساعت
۳

۲ در بند مغازه تجاری به صورت یکجا و جداگانه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
۲ در بند مغازه تجاری به صورت یکجا و جداگانه
۴

مجموعه مناسب مدارس و مراکز اداری و...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانش

مغازه ۲۰متر خیابان امام رضا

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانش

مغازه ۸۰متری اجاره سال

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در دانش

همکاری رستوران درصدی ملک از خودم

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ هفته پیش در دانش
نمایش آگهی‌ها روی نقشه