رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در دانشجو مشهد

اجاره مغازه در بلوار دانشجو

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشجو
اجاره مغازه در بلوار دانشجو
پله

۱۱۰متری/حاشیه بلوار دانشجو/مناسب مشاغل بدون تابلو

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک اعتماد در دانشجو
۱۱۰متری/حاشیه بلوار دانشجو/مناسب مشاغل بدون تابلو
۱

فروش وسایل اتوشویی

ودیعه: ۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹ تومان
اجاره: ۱۲,۳۴۵,۶۷۸ تومان
نردبان شدهدر دانشجو
فروش  وسایل اتوشویی
۶

دفتر کار بین دانشجوی ۲۱و۲۳

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور محمد علی کاظمیان در دانشجو
دفتر کار بین دانشجوی ۲۱و۲۳
۱

۱۵ متر دانشجو حاشیه مهران

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک فاتح در دانشجو

دفتر کار ۸۰ متری را جدا مستقل

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشجو
دفتر کار ۸۰ متری را جدا مستقل
۳

اجاره لاین ناخن و مژه

ودیعه: رایگان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در دانشجو

چند قدم تا وکیل آباد، مناسب سالن و دفتر کار

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهندسی فروش اعتماد در دانشجو
چند قدم تا وکیل آباد، مناسب سالن و دفتر کار
۱

25مغازه تجاری حاشیه دانش اموز

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مجتبی رونجی در دانشجو

مغازه ۲۲متر حاشیه معلم

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آینده کوپال در دانشجو

16 متر تجاری حاشیه بلوار دانشجو

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک پویا در دانشجو
16 متر تجاری حاشیه بلوار دانشجو
۲

دفتر کار ۹۰ متر در چهار راه دانشجو حاشیه معلم

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کارن بین دانش آموز11و13 در دانشجو
دفتر کار ۹۰ متر در چهار راه دانشجو حاشیه معلم
۴

مغازه ۱۲ متری

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در دانشجو

دفترکار درب مستقل دانش اموز ۶۵متر تخلیه (معلم)

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور هاتفی مسکن زندگی در دانشجو

رهن واجاره دفترکار حاشیه معلم ۴۵مترشیک

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور علی هاتفی مسکن عماد در دانشجو

مغازه تجاری ۱۱۰ متری حاشیه دانشجو تخلیه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محمد رحیمیان در دانشجو
مغازه تجاری ۱۱۰ متری حاشیه دانشجو تخلیه

اتاق و لاین اجاره

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشجو
اتاق و لاین اجاره
۸

آپارتمان اداری تمیز

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در دانشجو

حاشیه معلم// ۱۲۵متر//تجاری دائم

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور هومن ضمیری در دانشجو
حاشیه معلم// ۱۲۵متر//تجاری دائم
۴

دفتر کار. درب مستقل دانشجو

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشجو
دفتر کار. درب مستقل دانشجو
۱

اجاره لاین

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشجو
اجاره لاین
۲

اجاره گاراژ ۱۷۰ متری

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشجو

مغازه 18 متر حاشیه دانش آموز

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشجو
مغازه 18 متر حاشیه دانش آموز
۱

واگذاری لوازم دفتر کار دکوراسیون داخلی

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در دانشجو
واگذاری لوازم دفتر کار دکوراسیون داخلی
نمایش آگهی‌ها روی نقشه