رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در امام خمینی مشهد

مغازه حاشیه امام خمینی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور داریوش فرهنگیان در امام خمینی

چهارراه استانداری وارد میشین روبه رو ثامن الاعمه ۲

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در امام خمینی

17 متر تجاری دائم در امام خمینی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سعید سلیمانی در امام خمینی

مغازه 80مترهمکف با90مترزیرزمین تجاری امام خمینی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک عرفانیان در امام خمینی
مغازه 80مترهمکف با90مترزیرزمین تجاری امام خمینی

اجاره مغازه ۱۳۰ متری حاشیه امام خمینی

ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در امام خمینی

مغازه ۴۰متردربهترین مکان امام خمینی

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۰ تومان
۵ روز پیش در امام خمینی

اجاره لاین

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام خمینی
اجاره لاین
۶

چند مغازه اجاره مرکز شهر

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مجید صفای نیکو در امام خمینی
چند مغازه اجاره مرکز شهر
۲

یک مغازه واقع در حاشیه امام خمینی میدان ده دی

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امام خمینی

مغازه حاشیه خرمشهر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانی در امام خمینی
مغازه حاشیه خرمشهر
۱

آپارتمان خیابان خرمشهر جهت دفتر کار مطب

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک خانی در امام خمینی
آپارتمان خیابان خرمشهر جهت دفتر کار مطب
۱

دفتر کار اداری ۲۵ مترمربع

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام خمینی

واحد تجاری اداری ۹۱ متری برج مرمر

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در امام خمینی

83متر واحد اداری برج فیروزه شرق (آتی ساز)

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ملازاده در امام خمینی
83متر واحد اداری برج فیروزه شرق (آتی ساز)
۱

مغازه ۴۵ متری / رینگ میدان عدل / شیک

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک دونبش در امام خمینی

رهن و اجاره دفتر کار حاشیه بلوار امام خمینی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ماهان در امام خمینی

مغازه ۲۴ متری طبقه دوم

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام خمینی
مغازه ۲۴ متری طبقه دوم
۴

مغازه تجاری دائم و انبار تمیز

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امام خمینی

مغازه نوساز لوکیشن قوی

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور داریوش فرهنگیان در امام خمینی
مغازه نوساز لوکیشن قوی
۲

۷۰ متر تجاری دفتر مهندسی طراحی وکالت...

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام خمینی

مغازه تجاری 30متر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام خمینی
مغازه تجاری 30متر
۳

اجاره لاین ناخن مژه کراتین واحیا و رنگ و لایت

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام خمینی
اجاره لاین ناخن مژه کراتین واحیا و رنگ و لایت
۹

مغازه تجاری دائم ۱۵ متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام خمینی

۱۶۰ متر اداری،فلت،قابل تبدیل، فیروزه شرق

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک پناهی در امام خمینی
۱۶۰ متر اداری،فلت،قابل تبدیل، فیروزه شرق
۲
نمایش آگهی‌ها روی نقشه