رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در فدک مشهد

مغازه تجاری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در فدک
اخذ آشپزخانه برای طبخ غذا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در فدک
رهن و اجاره مغازه ۴۰ متری در کوی امیر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فدک
رهن و اجاره مغازه ۴۰ متری در کوی امیر
مغازه ۲۵۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فدک
مغازه ۲۵۰متری
۱۲۰متر کارگاه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فدک
مغازه ۴۰متری حاشیه صدمتری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فدک
مغازه ۴۰متری حاشیه صدمتری
چهل متر مغازه حاشیه خین عرب، طرحچی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در فدک
550 متر سوله اوایل خین عرب، طرحچی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فدک
۳۵ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فدک
۳۵ متر
سالن 700متری تجاری دائم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فدک
سالن 700متری تجاری دائم
یک باب مغاره ۵۰ متری در حاشیه بیست متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فدک
بعدی