رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در گوهرشاد مشهد

واگذاری استدیو/دفتر کار

ودیعه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گوهرشاد
واگذاری استدیو/دفتر کار
پله

واگذاری استدیو/دفتر کار

ودیعه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گوهرشاد
واگذاری استدیو/دفتر کار
۵

مغازه صفر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گوهرشاد
مغازه صفر
۱

مغازه تجاری حاشیه اسفندیانی کلاهدوز سازمان آب

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کیاراز در گوهرشاد
مغازه تجاری حاشیه اسفندیانی کلاهدوز سازمان آب
۱

قاضی طباطبایی دربند مغازه ۱۵ متری سکوریت

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک برج در گوهرشاد
قاضی طباطبایی دربند مغازه ۱۵ متری سکوریت
۱

آپارتمان 130متری اداری حاشیه قاضی طباطبایی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین املاک سوادی در گوهرشاد
آپارتمان 130متری  اداری حاشیه قاضی طباطبایی

دفتر کار اداری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گوهرشاد
دفتر کار اداری

معازه ۳۸ متری

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گوهرشاد

پاخور‌‌عالی/نورگیر فوق العاده/

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک نوروزیان در گوهرشاد

دفتر اداری شیک حاشیه قاضی طباطبایی فول سه خوابه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک اژانس املاک بهشت در گوهرشاد
دفتر اداری شیک حاشیه قاضی طباطبایی فول سه خوابه
۹

دفتر اداری بصورت کامل و یا اتاق سمت عصر

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در گوهرشاد
دفتر اداری بصورت کامل و یا اتاق سمت عصر
۲

مغازه۱۲متر

ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ هفته پیش در گوهرشاد

حاشیه بلوار قاضی طباطبایی ۱۳۵ متر ۳ خوابه اداری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک برج در گوهرشاد
حاشیه بلوار قاضی طباطبایی ۱۳۵ متر ۳ خوابه اداری
۱

یک گاراژ برای انبار یا سالن ارایش

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در گوهرشاد
یک گاراژ برای انبار یا سالن ارایش
۶

اجاره دفتر وکالت به وکیل دادگستری (اشتراکی)

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در گوهرشاد
اجاره دفتر وکالت به وکیل دادگستری (اشتراکی)
۳

مغازه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در گوهرشاد

۱۲۰۰ متر تجاری در ۴ طبقه * گوهرشاد/ خیام‌ * جدی

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک الهی نبش امامت 46 در گوهرشاد
نمایش آگهی‌ها روی نقشه