رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در محله بالا خیابان مشهد

مغازه۲۰ متری س

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله بالا خیابان
مغازه۲۰ متری س
۵

مغازه نزدیک حرم

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله بالا خیابان
مغازه نزدیک حرم
۲

خ شیرازی مجتمع امید همکف ۳۳ متر

ودیعه: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در محله بالا خیابان

مغازه۱۹متر/خیابان شیرازی/مجتمع امید/۵قدمی حرم

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک سراسری آزموده در محله بالا خیابان
مغازه۱۹متر/خیابان شیرازی/مجتمع امید/۵قدمی حرم
۵
نمایش آگهی‌ها روی نقشه