رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کارگران مشهد

مغازه۲۸متری قابل ارتقا تا ۳۸ متر همراه طبقه بالا

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کارگران
مغازه۲۸متری قابل ارتقا تا ۳۸ متر همراه طبقه بالا
۱

اداری/مطب/سالن زیبایی/۱۱۰مترحاشیه بلواررستمی دوممر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کارگران
اداری/مطب/سالن زیبایی/۱۱۰مترحاشیه بلواررستمی دوممر
۵

۴۰ متر مغازه تجاری ۱۵ اجاره ۲۰۰ رهن

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کارگران
۴۰ متر مغازه تجاری ۱۵ اجاره ۲۰۰ رهن
۱

مغازه ۱۳مترتجاری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کارگران

مغازه 15متری +15مترانباری،واقع در شیرودی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کارگران

اجاره یک دربن مغازه

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کارگران
اجاره یک دربن مغازه
۶

مغازه ۱۶ متر هاشیه بلوار رستمی

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کارگران
مغازه ۱۶ متر هاشیه بلوار رستمی
۱

میوه فروشی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کارگران
نمایش آگهی‌ها روی نقشه