رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در مهدی آباد مشهد

مغاز۲۵ متر توس ۵۵

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۱۴ ساعت پیش در مهدی آباد

مغازه ۲۵ متر شیک تمیز تو حاشیه شلوغ توس ۵۵

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
نردبان شدهآژانس املاک بهار در مهدی آباد
مغازه ۲۵ متر شیک تمیز تو حاشیه شلوغ توس ۵۵
۳

مغازه ۲۴ متر

ودیعه: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۳ روز پیش در مهدی آباد

مغازه ۲۶ متر

ودیعه: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۴ روز پیش در مهدی آباد

مغازه ۷ متر حاشیه بلوار توس بین ۵۳ و ۵۵

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مهدی آباد
مغازه  ۷  متر حاشیه  بلوار توس بین ۵۳ و ۵۵
۴

مغازه ۲۵ متر توس ۵۵

ودیعه: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در مهدی آباد

مغازه ۲۵ متری در توس

ودیعه: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در مهدی آباد
مغازه ۲۵ متری در توس
۳

مغازه ۲۵ متری نبش فتحی ۲۴ . توس ۵۳

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهدی آباد
مغازه ۲۵ متری نبش فتحی ۲۴ . توس ۵۳
۵

مثال رادیات سازس سیمکشی باتری سازی وغیره

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهدی آباد

سالن و گاراژ

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مهدی آباد
سالن و گاراژ
۲

مغازه ۴۵ متری توس ۵۳ فتحی ۱۱

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مهدی آباد
مغازه  ۴۵ متری   توس  ۵۳  فتحی ۱۱
۳

انبار/فرش/بلورجات/لوازم خانگی/خشکبار

ودیعه: توافقی
رهن کامل
مشاور مرتضی مختاری در مهدی آباد
انبار/فرش/بلورجات/لوازم خانگی/خشکبار
۴

اجاره مغازه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مهدی آباد
اجاره مغازه
۳
نمایش آگهی‌ها روی نقشه