رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در موعود مشهد

مغازه 150متر

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در موعود
مغازه 150متر
۴

مغازه کارگاه سوله انبار نمایشگاه /حر/ رجایی/ موعود

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک ارتا حمید در موعود
مغازه کارگاه سوله انبار نمایشگاه /حر/ رجایی/ موعود
۳

مغازه توخیابون اصلی سرنبش حر ۲۸

ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موعود

اجاره ی لاین ناخن

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در موعود
اجاره ی لاین ناخن
۲

سالن سوله مغازه نمایشگاه انبار /حر /رجایی /موعود

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور املاک ارتا حمید در موعود
سالن سوله مغازه نمایشگاه انبار /حر /رجایی /موعود
۵

واگذاری اجناس

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در موعود
واگذاری اجناس
۱
نمایش آگهی‌ها روی نقشه