رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در پورسینا مشهد

مغازه تمیزوسرامیک شده دارای آب و برق

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پورسینا

واگذاری ساندویچی

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پورسینا
واگذاری ساندویچی
۴

اجاره مغازه

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پورسینا

مغازه در مکانی شلوغ

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پورسینا
مغازه در مکانی شلوغ

45متری.هاشیه.نزدیک.مدرسه.وپارک

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پورسینا
45متری.هاشیه.نزدیک.مدرسه.وپارک
۴

مغازه به متراژ 30

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پورسینا
مغازه به متراژ 30
۴

مغازه رهن و اجاره در بلوار اصلی پورسینا

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پورسینا
مغازه رهن و اجاره در بلوار اصلی پورسینا
۴

مغازه ۳۷متری حاشیه پورسینا ۱۰

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پورسینا
مغازه ۳۷متری حاشیه پورسینا ۱۰
۴

اجاره مغازه۲۰متر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پورسینا

مغازه ۱۵ متر نبش خوش سیمای ۱۹

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پورسینا
مغازه ۱۵ متر نبش خوش سیمای ۱۹
۳

مقازه.45متر.امتیازات.جدا.

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پورسینا
مقازه.45متر.امتیازات.جدا.
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه