رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در رضاشهر مشهد

مغازه حاشیه، اول پیروزی.(18متر)
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در رضاشهر
مغازه جای پر رفت و آمد.تخلیه.
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در رضاشهر
اجاره مغازه ۸۵ متر مربع
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رضاشهر
دفترکار 80 متر تجاری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در رضاشهر
نانوای سنگکی سنتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رضاشهر
نانوای سنگکی سنتی
تجاری ، حاشیه خاقانی،۱۰۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رضاشهر
صد متری تجاری دائم زیر و بالا
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در رضاشهر
صد متری تجاری دائم زیر و بالا
مغازه 35 متری حاشیه پیروزی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در رضاشهر
۹۰متر ۲خواب راه جدا میدان جام عسل بازسازی شده
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رضاشهر
۹۰متر ۲خواب راه جدا میدان جام عسل بازسازی شده
دفترکار140متری2خواب تجاری دار حاشیه رضاشهر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در رضاشهر
دفترکار۱۹۰متری/صفر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رضاشهر
مغازه تجاری دائم پیروزی20/ حق شناس
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در رضاشهر
دفترکار 80 متر تجاری پیروزی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رضاشهر
مجموعه آبی ۳۵۰ متری بلوار رضوی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رضاشهر
مجموعه آبی ۳۵۰ متری بلوار رضوی
مغازه30متری/حاشیه بلوار پیروزی/موقعیت مکانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رضاشهر
۲۷مترمغازه حاشیه رضوی عرض حدود۴متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاشهر
۸۰متر*شیک(مناسب سالن زیبایی و دفتر کار)رضاشهر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاشهر
۸۰متر*شیک(مناسب سالن زیبایی و دفتر کار)رضاشهر
مغازه ۲۰متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رضاشهر
مغازه ۲۰متر
اجاره سالن ۳۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در رضاشهر
اجاره سالن ۳۰ متری
مغزه ۴۵ متر داخل فاز تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رضاشهر
واگذاری کافه بازی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رضاشهر
مغازه حاشیه پیروزی متراژ ۴۰ امتیازات کامل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رضاشهر
مغازه ۱۷متری اول پیروزی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رضاشهر
مغازه23متری اوایل پیروزی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رضاشهر
بعدی