رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در رضاییه مشهد

محضر. پلیس ۱۰+. خیاطی. دفتر وکالت

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رضاییه

اجاره مغازه تجاری دایم دو دربند جدا سر سه نبش

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاییه
اجاره مغازه تجاری  دایم دو دربند جدا سر سه نبش
۴

مغازه ۳۰ متر در حاشیه خیابان

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رضاییه
مغازه ۳۰ متر در حاشیه خیابان
۴

مغازه شهدای فاطمیون 14 کنارنانوائی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رضاییه
مغازه شهدای فاطمیون 14 کنارنانوائی
۸

انباری فاطمیون ۱۴ تاسقف۴ متر درب ماشین رو

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
نردبان شدهدر رضاییه
انباری فاطمیون ۱۴  تاسقف۴ متر درب ماشین رو
۲

مغازه سر نبش

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در رضاییه
مغازه سر نبش
۲

مغازه ۴۰متر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه
مغازه ۴۰متر
۱۱

مغازه ۵۰ متر حیاط ۴۰ متر انبار ۵۰ متر زیر زمین ۲۵

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه

مغازه ۱۵ متر سر دونبش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
مغازه ۱۵ متر سر دونبش
۲

مغازه شهدای فاطمیون14کنارنانوائیِ سرنبش

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
مغازه شهدای فاطمیون14کنارنانوائیِ سرنبش
۸

واگذاری کلی یا جزئی مغازه تجهیزات آشپزخانه

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رضاییه
واگذاری کلی یا جزئی مغازه تجهیزات آشپزخانه
۸

زیر زمین 90 متری رهن اجاره

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه

مغازه تجاری 17متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاییه
مغازه تجاری 17متری
۲

27متر مربع

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رضاییه

یک باب مغازه حاشیه ده متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رضاییه
بعدی

نمایش نقشه