رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در سلام مشهد

۴۰مغازه شاندیز شهرک فرش تخلیه اجاره

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سلام

۲۰متر

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سلام
۲۰متر
۱

مغازه ۱۵ متر طبقه همکف

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سلام

مناسب نمایندگی های بیمه و دفتر کار

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سلام
نمایش آگهی‌ها روی نقشه