رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شفا مشهد

مغازه 23 متر نبش مطهری شمالی 59

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شفا
مغازه 23 متر نبش مطهری شمالی 59
۵

دفتروکالت اشتراکی رو به روی دادگاه خانواده

ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شفا

مغازه حاشیه شفا تخلیه شده آماده

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
مغازه حاشیه شفا تخلیه شده آماده
۲

اجاره دفتر کار، اتاق اشتراکی،اتاق کار

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
اجاره دفتر کار، اتاق اشتراکی،اتاق کار
۱

مغازه ۵۰متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
مغازه ۵۰متری
۲

مغازه ۱۳ متری هدایت ۵

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک صدیقی در شفا
مغازه ۱۳ متری هدایت ۵
۳

مغازه سر دونبش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شفا
مغازه سر دونبش
۲

واگذاری عطاری۲۰متری در خیابان مطهری شمالی ۷۲

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شفا
واگذاری عطاری۲۰متری در خیابان مطهری شمالی ۷۲
۶

مغازه 12متر تجاری دائم

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شفا
مغازه 12متر تجاری دائم
۲

۳۰ متری تمیز و یه مغازه ۲۳ متری ۱۰ میلیون اجاره

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور هاشم صدوقیان زو در شفا
۳۰ متری تمیز و یه مغازه ۲۳ متری ۱۰ میلیون اجاره
۱

واگذاری کارواش

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شفا
واگذاری کارواش
۱

سوپر مارکت

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شفا
سوپر مارکت
۱۵

مغازه با مکانی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شفا

موسسه حقوقی روبروی دادگستری شفا

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شفا
موسسه حقوقی روبروی دادگستری شفا
۲

واگذاری نانوایی با مجوز دولتی

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شفا
واگذاری نانوایی با مجوز دولتی
۱

مغازه 25 متری

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شفا

دفتر وکالت روبروی دادگستری شفا

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شفا
دفتر وکالت روبروی دادگستری شفا
۲

واگذاری محصولات فرهنگی

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شفا
واگذاری محصولات فرهنگی
۴
نمایش آگهی‌ها روی نقشه