رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شیرودی مشهد

سالن 120 متری در محدوده مصلی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مسعود رشیدی در شیرودی

واگذاری کافی نت فعال

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیرودی
واگذاری کافی نت فعال
۶

واحدها تقریبا ۶۰متری وبازسازی شده میباشد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیرودی
واحدها تقریبا ۶۰متری وبازسازی شده میباشد

واگذاری فروشگاه اسباب بازی در شهر بجنورد

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شیرودی
واگذاری فروشگاه اسباب بازی در شهر بجنورد
۱

۲۶ متر مغازه تجاری به همراه تقریبا ۱۰ متر بالکن

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیرودی
۲۶ متر مغازه تجاری به همراه تقریبا ۱۰ متر بالکن
۳

مصلی 15 مغازه‌ تجار ی 40متر

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور علی حسین زاده در شیرودی

واگذاری مغازه در حال کار

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیرودی
واگذاری مغازه در حال کار
۲

اجاره لاین

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شیرودی
اجاره لاین
۴

اجاره اتاق ولاین

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شیرودی
اجاره اتاق ولاین

مغازه .مولوی .تجاری . عطر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شیرودی
مغازه .مولوی .تجاری . عطر
۶

مغازه 60 متری 3نبش

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور رضازاده در شیرودی
مغازه 60 متری 3نبش
۳

۲۰۰

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شیرودی
۲۰۰
۶

مغازه 17متر،تجاری(حاشیه،شهیدرستمی)

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شیرودی
مغازه 17متر،تجاری(حاشیه،شهیدرستمی)
۴

مغازه مصلی7/1بازار یاقوت مثبت یک

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شیرودی
مغازه مصلی7/1بازار یاقوت مثبت یک
۶
نمایش آگهی‌ها روی نقشه