رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در بلوار توس مشهد

اجاره لاین سالن زیبایی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در بلوار توس
اجاره لاین سالن زیبایی
۳

400 متر انبار و 150 متر دفتری سوله سالن کارگاه

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک صنعتی برومند در بلوار توس
400 متر انبار و 150 متر دفتری سوله سالن کارگاه

واگذاری لبنیات

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در بلوار توس
واگذاری لبنیات
۱

مغازه رهن و اجاره بلوارتوس

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک شایان در بلوار توس
مغازه رهن و اجاره بلوارتوس
۱۰

سوله کارگاه مغازه کشاورزی مسکونی تجاری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سراسری پویان نوازی در بلوار توس
سوله کارگاه مغازه کشاورزی مسکونی تجاری
۴

سوله برق ۳ فاز

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بلوار توس
سوله برق ۳ فاز
۱

واگذاری مغازه ترمزسازی/بلوارتوس

ودیعه: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور سامان در بلوار توس
واگذاری مغازه ترمزسازی/بلوارتوس
۱

350متر سوله پیامبر اعظم ص

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور حسین دادخدائی در بلوار توس
350متر سوله پیامبر اعظم ص
۱

اجاره واحد تولیدی فعال با دستگاه و مجوز ها

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار توس
اجاره واحد تولیدی فعال با دستگاه و مجوز ها
۲

مغازه ۲۵متر راسته هاشیه

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار توس
مغازه ۲۵متر راسته هاشیه
۳

برج سامان ،اجاره واحد‌های تجاری و دفتر ،

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک رستگار در بلوار توس
برج سامان ،اجاره واحد‌های تجاری و دفتر ،
۸

رهن و اجاره /برج سامان/روبروی پلیس راه شاهد

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک رستگار در بلوار توس
رهن و اجاره /برج سامان/روبروی پلیس راه شاهد
۸

رهن و اجاره/دو نبش/برج سامان/طبقه ۱۲

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک رستگار در بلوار توس
رهن و اجاره/دو نبش/برج سامان/طبقه ۱۲
۵

کارگاه سوله انبار حاشیه توس ۲۰۰متر

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در بلوار توس

گاراژغرفه مغازه رهن اجاره

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بلوار توس
گاراژغرفه مغازه رهن اجاره
۳

مغازه در گاراج

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بلوار توس
با تأیید مالکیت

مغازه 22متر،تخلیه،حاشیه بلوار ثنایی

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بلوار توس
مغازه 22متر،تخلیه،حاشیه بلوار ثنایی
۶

سوله جهت انبار

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در بلوار توس
سوله جهت انبار
۴

مغازه 13متر

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۸ تومان
۱۸ ساعت پیش در بلوار توس

کارگاه اجاره‌ای بلوارتوس

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بلوار توس
کارگاه اجاره‌ای بلوارتوس
۱۰

سوله

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بلوار توس
سوله
۱

انباری یا کارگاه

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در بلوار توس

اشپزخانه نبش توس ۷۵ گاز صنعتی برق ۳فاز

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در بلوار توس
اشپزخانه نبش توس ۷۵ گاز صنعتی برق ۳فاز
۶

سوله درمتراژهای مختلف

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در بلوار توس
نمایش آگهی‌ها روی نقشه