رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در طرقبه مشهد

رهن‌اجاره‌.حاشیه‌بلوار‌امام‌خمینی‌طرقبه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در طرقبه
رهن‌اجاره‌.حاشیه‌بلوار‌امام‌خمینی‌طرقبه
دو طبقه مغازه70متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در طرقبه
دو طبقه مغازه70متر
واگذاری جیگرکی در طرقبه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در طرقبه
واگذاری جیگرکی در طرقبه
300متر حاشیه جاده طرقبه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در طرقبه
300متر حاشیه جاده طرقبه
واگذاری پیتزا فروشی با وسایل کامل در حال کار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش در طرقبه
واگذاری پیتزا فروشی با وسایل کامل در حال کار
سفره خانه. رستوران سنتی کافه1350 متر تمام امکانات
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طرقبه
واگذاری مغازه جیگرکی طرقبه با
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در طرقبه
اجاره مغازه 17متری حاشیه جاده طرقبه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طرقبه
300 متر حاشیه جاده طرقبه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طرقبه
300 متر حاشیه جاده طرقبه
اپارتمان اجاره110متری حاشیه جاده طرقبه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرقبه
مغازه تجاری ویلاژ توریست
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در طرقبه
رهن و اجاره ٢٩٠ متر تجارى
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در طرقبه
رهن و اجاره ٢٩٠ متر تجارى
حاشیه جاده طرقبه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طرقبه
اجاره زیرزمین نیم طبقه جاده طرقبه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در طرقبه
اجاره زیرزمین نیم طبقه جاده طرقبه
مغازه جاده طرقبه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در طرقبه
مغازه جاده طرقبه
سالن دامداری.۸۰۰۰متر.
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طرقبه
زمین نزدیک حاشیه جاده طرقبه مناسب کافه و گلخانه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طرقبه
مغازه تجاری دو ممر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در طرقبه
مغازه تجاری دو ممر
رستوران اجاره
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طرقبه
رستوران اجاره
واگذاری آشکده عمارت جاغرق
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در طرقبه
مغازه 13متر حاشیه حصار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طرقبه
مغازه 13متر حاشیه حصار
مغازه ۳۵ متری طرقبه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در طرقبه
مغازه حدود ۵۵ متر جهت انبار
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طرقبه
سالن تشریفات
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طرقبه
سالن تشریفات
بعدی