رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در رسالت مشهد

زمین دور دیوار 1300متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در رسالت
زمین دور دیوار 1300متر
کارگاه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رسالت
کارگاه
انبار با خانه یک طبقه جهت سکونت برای رهن و اجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رسالت
سوله ۳۰۰ متری برای انبار ضایعات و غیره
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رسالت
سوله ۳۰۰ متری برای انبار ضایعات و غیره
سوله ۳۵۰ متری با برق ۲۵۰ آمپر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت
اجاره سوله ۳۰۰ متری در فارمد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رسالت
سوله یاانبار تلیری رو ۸۰۰متر۳سوله
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رسالت
سوله یاانبار تلیری رو ۸۰۰متر۳سوله
سوله و کارگاه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
سوله و کارگاه
دو سالن بهداشتی پشت میدان بار نوقان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در رسالت
دو سالن بهداشتی پشت میدان بار نوقان
سوله
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رسالت
سوله
سوله انبار ۲۰۰متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
سوله انبار ۲۰۰متر
سالن اجاره جاده سیمان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
سالن اجاره جاده سیمان
سوله صنعتی 470متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
160 متر سالن کف سنگ دارای آب برق 3 فاز وگاز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
سوله صنعتی ۱۱۰۰ متر رسالت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
سوله صنعتی ۱۱۰۰ متر رسالت
سوله،سالن،انبار،اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
رهن و اجاره سوله صنعتی و یا انبار (200 متر)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
رهن و اجاره سوله صنعتی و یا انبار (200 متر)
سوله و سالن اجاره جاده سیمان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در رسالت
سوله و سالن اجاره جاده سیمان
سالن صنعتی ۲۰۰متر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در رسالت
۳۰۰متر سالن کارگاه تولیدی انباری غیره رسالت۱۱۴
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
۳۰۰متر سالن کارگاه تولیدی انباری غیره رسالت۱۱۴
یک منزل در رسالت ۸۱ با متراژ ۹۰ متر در کوچه ۴
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
یک منزل در  رسالت ۸۱ با متراژ ۹۰ متر در کوچه ۴
بعدی