رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در فرامرز عباسی مشهد

همکار برای اجاره لاین ارایشگاه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در فرامرز عباسی
همکار برای اجاره  لاین ارایشگاه
دفتر اداری ۲۵ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرامرز عباسی
دفترکار فرامرز عباسی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرامرز عباسی
اجاره دفتر مشترک
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرامرز عباسی
اجاره دفتر مشترک
دفترکار 150متری حاشیه فردوسی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در فرامرز عباسی
اجاره اتاق
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرامرز عباسی
اجاره اتاق
۱۹۰ متر/همکف درب مستقل/حیاط دار/اوایل مهدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فرامرز عباسی
۱۹۰ متر/همکف درب مستقل/حیاط دار/اوایل مهدی
دفترکار 210 متری حاشیه فرامرز عباسی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرامرز عباسی
دفترکار ۶۰متر بازارمحله فرامرزعباسی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرامرز عباسی
اجاره رگال
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرامرز عباسی
برج اداری پاژ، واحد مدیریتی با ویو پروما
ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فرامرز عباسی
برج اداری پاژ، واحد مدیریتی با ویو پروما
اجراه اتاق سالن زیبای بانوان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرامرز عباسی
اجاره دو تا اتاق در سالن زیبایی بانوان
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرامرز عباسی
زیر زمین ، تمیز ، راه ورودی مجزا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
لاین ناخن و استیج پدیکور
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
لاین ناخن و استیج پدیکور
دفترکار۱۰۰مترحاشیه فرامرزعباسی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
آپارتمان تجاری ۲۰۰متر طبقه اول تاپنج
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در فرامرز عباسی
آپارتمان با موقعیت اداری و صالن 130متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
400متر دربست حاشیه فرامرز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
400متر دربست حاشیه فرامرز
آپارتمان ۱۵۰متری مناسب دفترکار فرامرز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
آپارتمان ۱۵۰متری مناسب دفترکار فرامرز
ساختمان اداری-تجاری 1350 متر /بلوار فردوسی /ملل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در فرامرز عباسی
ساختمان اداری-تجاری 1350 متر /بلوار فردوسی /ملل
آپارتمان ۱۰۰ متری طبقه اول
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
دفترکار 150متری حاشیه فردوسی چهارراه فرامرز عباسی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
دفترکار 150متری حاشیه فردوسی چهارراه فرامرز عباسی
400متر دربست حاشیه فرامرز عباسی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی
400متر دربست حاشیه فرامرز عباسی
بعدی