رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در باغ ملک‌آباد مشهد

100 متر مناسب سالن زیبایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باغ ملک‌آباد
٦٨٠ متر دفترکار دربست حاشیه ملک آباد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
٦٨٠ متر دفترکار دربست حاشیه ملک آباد
آپارتمان ۱۱۰ متری درب مستقل تجاری در ملک آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در باغ ملک‌آباد
120متر/همکف درب مستقل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در باغ ملک‌آباد
دفترکار دربست 250مترعرصه 370متربنادوبلکس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
دفترکار دربست 250مترعرصه 370متربنادوبلکس
120متر دفترکار درب مستقل بزرگمهرجنوبی 3
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باغ ملک‌آباد
آپارتمان اداری ۱۰۰متر ملک آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
آپارتمان  اداری ۱۰۰متر ملک آباد
مناسب همه مشاغل دفترکار ،مدرسه، سالن زیبایی ،مزون
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
مناسب همه مشاغل دفترکار ،مدرسه، سالن زیبایی ،مزون
120متر دفترکار درب مستقل بزرگمهرجنوبی 3
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باغ ملک‌آباد
120متر دفترکار درب مستقل بزرگمهرجنوبی 3
دفتر کار تجاری 250 متر شیک نوساز حاشیه خیابان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
دفتر کار تجاری 250 متر شیک نوساز حاشیه خیابان
۳۰۰متر ویلایی تجاری ملک اباد فرهاد نسترن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
ویلایی ملک آباد۸۰۰متربنا۵۰۰مترزمین ۴واحدمستقل
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ ملک‌آباد
ملک آباد،قدس،اپارتمان ۱۱۰متر درب مستقل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
ملک آباد،قدس،اپارتمان ۱۱۰متر درب مستقل
١٨٠٠متر تجاری دائم حاشیه بلوار اصلی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
١٨٠٠متر تجاری دائم حاشیه بلوار اصلی
دفترکار/ویلایی دربست/ملک آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در باغ ملک‌آباد
دفترکار/ویلایی دربست/ملک آباد
حاشیه ملک آباد/مشاغل بدون تابلو
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در باغ ملک‌آباد
آپارتمان طبقه اول ۱۵۰متر با تراس۱۰۰متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باغ ملک‌آباد
آپارتمان طبقه اول ۱۵۰متر با تراس۱۰۰متر
ملک اداری،مسکونی دربست 320متر گویا ملک اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۱۰۰ متر دفتر کار تجاری دائم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۱۰۰ متر دفتر کار تجاری دائم
۴۰۰ متر /ویلایی دربست/دوبلکس/ ابتدای قدس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
۴۰۰ متر /ویلایی دربست/دوبلکس/ ابتدای قدس
180 متر مستقل حاشیه ملک آباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
آپارتمان ۱۵۰ متری تجاری دائم در ملک آباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
آپارتمان ۱۵۰ متری تجاری دائم در ملک آباد
مزون و سالن آرایش حاشیه ریس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در باغ ملک‌آباد
دفترکار 300 متری راه جدا حاشیه ملک آباد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ ملک‌آباد
دفترکار 300 متری راه جدا حاشیه ملک آباد
بعدی