رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهرک طالقانی مشهد

برج نگارش ۹۵ متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهرک طالقانی
برج نگارش ۹۵ متر
۱۱۳ متری تک واحدی شیک و مرتب حاشیه بهارستان
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک طالقانی
دو طبقه مستقل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان۸۵متری مجتمع کوهسنگی رضاشهر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان۸۵متری مجتمع کوهسنگی رضاشهر
آپارتمان۹۴ متری ۲ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان۹۴ متری ۲ خواب
اپارتمان ۳خواب ابادگران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک طالقانی
اپارتمان 85 متری 2 خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
خانه ۷۰متری هم کف
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
اپارتمان 95متری فول اسانسور حاشیه طالقانی تخلیه
ودیعه: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
اپارتمان 95متری فول اسانسور حاشیه طالقانی تخلیه
رضاشهر آپارتمان ۱۲۵ متر .طبقه اول. جمعا دو واحد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
رضاشهر آپارتمان ۱۲۵ متر .طبقه اول. جمعا دو واحد
خانه دربست 100متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان تمیز جهت نوعروس در بلوار نماز
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان  تمیز جهت نوعروس در بلوار نماز
اپارتمان دو خوابه صد متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
اپارتمان دو خوابه صد متری
آپارتمان 93تک واحدی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان 93تک واحدی
آپارتمان۱۲۰ متری اجاره ای رضاشهر خ ارغوان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان۱۲۰ متری  اجاره ای رضاشهر خ ارغوان
آپارتمان ۱۸ متر شهرک طالقانی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان 60متری یک خواب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان 60متری یک خواب
۸۵مترشیک فول مجتمع جهاد ابتدای پیروزی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
۸۵مترشیک فول مجتمع جهاد ابتدای پیروزی
آپارتمان 115 متر نماز 28
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان 115 متر نماز 28
102متر طبقه 1 رضاشهر شهرک طالقانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
102متر طبقه 1 رضاشهر شهرک طالقانی
110متر برج ویوابدی مناسب جهیزیه زوج مجرد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان صفر کلیدنخورده. سه خواب
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک طالقانی
آپارتمان صفر کلیدنخورده. سه خواب
اپارتمان ۶۰ متری مبله ابادگران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک طالقانی
100متر/ارغوان/یک خواب
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک طالقانی
بعدی