رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در طبرسی شمالی مشهد

آپارتمان ۸۵متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در طبرسی شمالی
راه جدا
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در طبرسی شمالی
راه جدا
منزل ویلایی دربست،63 متر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در طبرسی شمالی
خانه رهن واجاره ای اپارتمانی بسیارتمیزو نوساز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
خانه رهن واجاره ای اپارتمانی بسیارتمیزو نوساز
همکف راه جدا ۱۰۰ متری طبرسی شمالی ۱ (پشت حاشیه)
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در طبرسی شمالی
همکف راه جدا ۱۰۰ متری طبرسی شمالی ۱    (پشت حاشیه)
اپارتمان 60 متری واقع در طبرسی شمالی 28
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در طبرسی شمالی
اپارتمان 60 متری واقع در طبرسی شمالی 28
اجاره واحد مسکونی دربست
ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طبرسی شمالی
اجاره واحد مسکونی دربست
آپارتمان،رهن و اجاره،طبرسی شمالی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان،رهن و اجاره،طبرسی شمالی
اپارتمان همکف راه جدا 100متر
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
اپارتمان همکف راه جدا 100متر
منزل طبقه همکف راه جدا ماشین رو طبرسی شمالی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
منزل طبقه همکف راه جدا ماشین رو طبرسی شمالی
۶۰ متری یک خوابه..طبرسی شمالی
ودیعه: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در طبرسی شمالی
۶۰ متری یک خوابه..طبرسی شمالی
اپارتمان رهن کامل
ودیعه: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش در طبرسی شمالی
اپارتمان رهن کامل
اپارتمان نوساز فول طبقه اول طبرسی ۲۴
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان2خوابه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان2خوابه
آپارتمان ۱۴۰متری نوساز صفرباپارکینگ
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در طبرسی شمالی
آپارتمان ۱۴۰متری نوساز صفرباپارکینگ
تخلیه55مترطبرسی شمالی13واحدهمکف
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی شمالی
تخلیه55مترطبرسی شمالی13واحدهمکف
تخلیه2خواب100مترطبقه+4باآسانسورقابل تبدیل
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی شمالی
تخلیه2خواب100مترطبقه+4باآسانسورقابل تبدیل
منزل ویلایی دربست۵۰ متری بازسازی شده
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
منزل ویلایی دربست۵۰ متری بازسازی شده
خانه رهن واجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
خانه رهن واجاره
آپارتمان۶۰متری تخلیه طبرسی شمالی۶
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
آپارتمان۶۰متری تخلیه طبرسی شمالی۶
منزل در دو طبقه ونیم طبرسی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در طبرسی شمالی
منزل در دو طبقه ونیم طبرسی
خانه ویلایی تمیز
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در طبرسی شمالی
آپارتمان ۸۰ متری یک خواب شیک
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در طبرسی شمالی
آپارتمان ۸۰ متری یک خواب شیک
منزل ویلایی داخل کوچه 50 متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
منزل ویلایی داخل کوچه 50 متری
بعدی