رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در پنج تن آل عبا مشهد

آپارتمان صفر نقلی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۳ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان صفر نقلی
ویلایی مشترک 55
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در پنج تن آل عبا
رهن کامل منزل ۱۰۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در پنج تن آل عبا
رهن کامل منزل ۱۰۰ متری
اپارتمان ۷۵متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان ۷۵متری
آپارتمان ۶۰ متری تمیز
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۶۰ متری تمیز
خانه ۷۰متر یک خاب
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در پنج تن آل عبا
خانه ۷۰متر یک خاب
منزل 100 متری دربست ماشین رو در پنجتن 60
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان 80متری پنج تن
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
دربست ۶۰متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
ویلایی 125 متری دربست
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پنج تن آل عبا
ویلایی دربست 125 شمالی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
ویلایی دربست 125 شمالی
اپارتمان ۹۰متری پنجتن۴۷
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در پنج تن آل عبا
منزل دربست. 80متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
منزل دربست. 80متری
آپارتمان ۷۵ متر،طبقه همکف راه وامتیازات جدا
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۷۵ متر،طبقه همکف راه وامتیازات جدا
آپارتمان ۷۵متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پنج تن آل عبا
آپارتمان ۷۵متری
اپارتمان۷۰ متری در بلوار پنجتن پنجتن ۸۳
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
اپارتمان۷۰ متری  در بلوار پنجتن  پنجتن ۸۳
آپارتمان ۵۵ متری تازه ساخت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
خانھ ویلایی،125متر،دو خوابھ
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در پنج تن آل عبا
بعدی