رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در صیاد شیرازی مشهد

منزل مبله
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۸۰متری دو خواب اول صیاد/تخلیه کلید
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۸۰متری دو خواب اول صیاد/تخلیه کلید
اپارتمان ۹۰ متری اقبال
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در صیاد شیرازی
175متر/اواسط اقبال/فول امکانات
ودیعه: ۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
175متر/اواسط اقبال/فول امکانات
سوئیت صیاد ۴۲
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
سوئیت صیاد ۴۲
۱۲۵متراژ دوخواب نورکامل مستر پذیرایی نورکامل
ودیعه: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
آپارتمان 110 متری دو خواب شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۲۰۰ متر آپارتمان تک واحدی صفر اوایل صیاد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۲۰۰ متر آپارتمان تک واحدی صفر اوایل صیاد
آپارتمان ۱۳۰متری صیاد دو خوابه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
آپارتمان ۱۳۰متری صیاد دو خوابه
۲۰۰مترصیاد صفر
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۲۰۰مترصیاد صفر
110متر2خواب فول امکانات مناسب جهیزیه(راسخی)
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
110متر2خواب فول امکانات مناسب جهیزیه(راسخی)
150متر هفت تیر5سال ساخت400رهن‌کامل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
150متر  هفت تیر5سال ساخت400رهن‌کامل
اپارتمان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
اپارتمان 162 متری صیاد 23 نور 13
ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در صیاد شیرازی
اوایل صیاد۱۰۰مترفول شیک
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
اپارتمان ۹۰متری ۲خواب اقبال
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
اپارتمان ۹۰متری ۲خواب اقبال
80 متری دو خواب/صیاد شیرازی/تخلیه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
80 متری دو خواب/صیاد شیرازی/تخلیه
۷۰متر
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۹۰متر آپارتمان غرق نور-اوایل صیاد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در صیاد شیرازی
۹۰متر آپارتمان غرق نور-اوایل صیاد
اپارتمان* ۸۰متری *صیاد ۲۳
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در صیاد شیرازی
اپارتمان* ۸۰متری *صیاد ۲۳
آپارتمان خوش نقشه فول ویلا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در صیاد شیرازی
آپارتمان خوش نقشه فول ویلا
115متر/فول امکانات/شیک/صیادشیرازی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در صیاد شیرازی
115متر/فول امکانات/شیک/صیادشیرازی
۸۰متر رهن کامل و اجاره صیادشیرازی۵
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در صیاد شیرازی
85متر اول صیاد شیک بازسازی جهیزیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در صیاد شیرازی
85متر اول صیاد شیک بازسازی جهیزیه
بعدی