رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در سپاد مشهد

آپارتمان طبقه همکف 50 متر زیربنا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سپاد
آپارتمان تک واحدی یک خاب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
آپارتمان تک واحدی یک خاب
آپارتمان ۸۰ متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپاد
آپارتمان ۸۰ متری
اپارتمان 95متر دوبلکس صفر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سپاد
اپارتمان 95متر دوبلکس صفر
خانه شمالی،80متری،یک خواب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سپاد
اپارتمان طبقه اول . طرحچی ۳۳
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
اپارتمان طبقه اول . طرحچی ۳۳
250 متر اپارتمان در دوطبقه خیام 63 نگین
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در سپاد
سوله مناسب کارگاه ۲۰۰متر سقف 4 متر خلق اباد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
اپارتمان 90متری دوخواب دوبلکس
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در سپاد
اپارتمان 90متری دوخواب دوبلکس
نبش محمدزاده ۶
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
نبش محمدزاده ۶
اپارتمان دوخواب رهن واجاره
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در سپاد
اپارتمان دوخواب رهن واجاره
آپارتمان۸۰ متریک خواب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
راه جدا ماشین رو فقط با زنگ جوابگویم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپاد
اپارتمان ۹۰متری دوخواب
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در سپاد
اپارتمان ۹۰متری دوخواب
اپارتمان ۱۲۰متری . رهن کامل
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در سپاد
آپارتمان 90متری دوخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سپاد
آپارتمان 90متری دوخوابه
150 متر اپارتمان خیام 63 نگین 6
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در سپاد
اپارتمان صفر رهن کامل
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در سپاد
اپارتمان صفر رهن کامل
آپارتمان دو خوابه خیام72
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سپاد
75متر خیام 60
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سپاد
75متر خیام 60
90 متر خیام 60
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سپاد
90 متر خیام 60
آپارتمان یک خوابه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سپاد
اپارتمان‌۵۰متر.یکخواب
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سپاد
اپارتمان ۵۵متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سپاد
بعدی