رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در گاز مشهد

مغازه ۱۲متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گاز
مغازه ۱۲متری
مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گاز
اجاره مغازه در حاشیه صد متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گاز
اجاره مغازه در حاشیه صد متری
واگذاری هایپر مارکت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گاز
واگذاری مغازه خرازی درحال کار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گاز
واگذاری مغازه خرازی درحال کار
واگذاری مغازه تعویض روغنی آپاراتی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در گاز
واگذاری مغازه تعویض روغنی آپاراتی
18متر مغازه دارای آب برق گاز
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گاز
مغازه گازمسلم جنوبی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گاز
مغازه گازمسلم جنوبی
مغازه حاشیه گازجهت نمایندگی وبانک ها
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گاز
مغازه حاشیه گازجهت نمایندگی وبانک ها
مغازه ده متری با برق سه فاز
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گاز
مغازه سه نبش ۱۵ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گاز
۲۲متر مغازه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گاز
مغازه قصابی ۵۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گاز
مغازه تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در گاز
مغازه تجاری
مغازه تجاری15متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در گاز
معازه رهن واجاره
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گاز
معازه رهن واجاره
مغازه ۱۸ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گاز
بعدی