رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در حرم مطهر مشهد

مغازه در پاساژحسین جوهری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حرم مطهر
پایه در بازار سرشور
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در حرم مطهر
۳۰۰ متر تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در حرم مطهر
۳۰۰ متر تجاری
مغازه نزدیک به حرم مطهر
ودیعه: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در حرم مطهر
واحد تجاری ارمان
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حرم مطهر
واحد تجاری ارمان
مغازه نزدیک حرم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در حرم مطهر
۱۵متر واحد تجاری مجتمع تجاری آرمان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حرم مطهر
۱۵متر واحد تجاری مجتمع تجاری آرمان
مغازه اجاره ای در خسروی نو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در حرم مطهر
به ویترین به فروش میرسد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حرم مطهر
به  ویترین به فروش میرسد
مغازه ۱۲متری طبقه پایین پاساژ مشکات
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در حرم مطهر
حاشیه نواب صفوی ، 100 متری حرم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حرم مطهر
مجتمع آرمان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حرم مطهر
مغازه۹متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حرم مطهر
مغازه۹متر
واگذاری مغازه چهارراه شهدا
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در حرم مطهر
واگذاری مغازه چهارراه شهدا
مغازه۱۳متری پاساژ عدالت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در حرم مطهر
مغازه ، ۱۴ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در حرم مطهر
مغازه نزدیک حرم در خیابان نواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حرم مطهر
۲۰متری حرم۴ اه شهداکوچه چهارباغ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حرم مطهر
مغازه تجاری ۴۵ متر خسروی نو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حرم مطهر
مغازه تجاری ۴۵ متر خسروی نو
مغازه ۲۶متر خیابان نواب صفوی (داخل مجتمع تجاری)
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حرم مطهر
مغازه ۲۶متر خیابان نواب صفوی (داخل مجتمع تجاری)
مغازه بزرگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در حرم مطهر
مغازه نزدیک حرم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در حرم مطهر
بعدی