رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در محله سرافرازان مشهد

مغازه 30متری نبش نماز5
ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در محله سرافرازان
مغازه.۲۰ متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
مغازه.۲۰ متری
رهن اجارمغازه محله سرافرازان پررفت امد
ودیعه: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
110متر تجاری دائم دلاوران . مناسب تمام مشاغل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان
مغازه کادویی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
مغازه کادویی
مغازه ۱۱۰متردرحال کارموقعیت
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
مغازه ۱۱۰متردرحال کارموقعیت
مغازه شوینده و بهداشتی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله سرافرازان
واگزاری مغازه میوه فروشی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله سرافرازان
واگزاری مغازه میوه فروشی
واگذاری کترینگ و کره کباب در
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
ابتدای خ نخل
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
واگذاری مغازه شوینده
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
40مترمغازه یا مطب یادفترکارحاشیه پایداری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
واگذاری لوازم مغازه رنگ و ابزار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
واگذاری لوازم مغازه رنگ و ابزار
واگذاری لبنیاتی با دوسال سابقه کار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
واگذاری لبنیاتی با دوسال سابقه کار
مغازه ۲۱ متر حاشیه دلاوران
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
مغازه ۲۱ متر حاشیه دلاوران
مغازه تجاری ترجیحا لبنیات یخچال ایستاده...
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
مغازه تجاری  ترجیحا لبنیات یخچال ایستاده...
مغازه 61 متری سرافرازان با امکانات کامل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
سرافرازن دوتا ۴۰ متری مغازه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله سرافرازان
سرافرازن دوتا ۴۰ متری مغازه
25متر مغازه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
مغازه ۲۲ متر نبش پایداری ۵
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
مغازه در پیروزی 200 متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
مغازه تجاری ۱۸در حاشیه رز ۷
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
مغازه تجاری موقت ۱۳متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
20متر مغازه حاشیه پایداری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
بعدی