رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مصلی مشهد

مغازه تجاری حاشیه بلوار مصلی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مصلی
انبار تجاری حاشیه مصلی دو کله هزار متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مصلی
یک باب مغازه تجاری
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مصلی
یک باب مغازه تجاری
۳ دربند مغازه حاشیه بلوار مصلی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مصلی
۸۵ متر صفر فول همه امتیازات مستقل مصلی ۱۵
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مصلی
مغازه ۸۰متر با سرویس بهداشتی در انتهای مصلی ۱۵
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در مصلی
مغازه دارای سردخانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
مغازه منطقه سرخس
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
انبار تجاری در مصلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در مصلی
مغازه و انبار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
۳۰متر مربع جا برای انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در مصلی
ملک تجاری حاشیه بلوار مصلی دوکله به متراژ ۱۹۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
مغازه تجاری جهت انبار در مصلی ۳
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مصلی
مغازه تجاری جهت انبار در مصلی ۳
مغازه در حاشیه خیابان اصلی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
انبار مصلی ۳۵ متر با ارتفاع ۶ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مغازه ۲۰متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مغازه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در مصلی
روبرو درمانگاه چهارده معصوم ‌..نبش رستمی ۳۶
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مغازه تجاری با 10 متر حاشیه و بار انداز کالا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مغازه تجاری با 10 متر حاشیه و بار انداز کالا
ملک تجاری حاشیه بلوار مصلی دو کله به متراژ ۱۹۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
مغازه ۸۰ متری انتهای مصلی ۱۵ ،با سرویس بهداشتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در مصلی
مغازه تجاری ۸۵متری حاشیه خیابان چمن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در مصلی
حاشیه مصلی-۸۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
مغازه اجاره ای بلوارشهیدرستمی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مصلی
بعدی