رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در صدف مشهد

مغازه تجاری در حاشیه بلوار معلم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در صدف
مغازه،۳۶متر،حاشیه‌بلوارمعلم،دوکله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صدف
مغازه،۳۶متر،حاشیه‌بلوارمعلم،دوکله
اجاره مغازه ۱۰۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صدف
زیرزمین ۱۴۵ متر تجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صدف
مغازه ۱۷۵ متر تجاری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صدف
مغازه  ۱۷۵ متر تجاری
واگذاری سوپر ،قرارداد با اسنپ مارکت
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صدف
واگذاری سوپر ،قرارداد با اسنپ مارکت
واگذاری طباخی و جگرکی ،
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در صدف
مغازه داخل کارواش
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صدف
مغازه داخل کارواش
20 متر مغازه معلم
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صدف
مغازه تجاری در حاشیه بلوار معلم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در صدف
مغازه تجاری در حاشیه بلوار معلم
بعدی